Naslag

Wij publiceren regelmatig blogs of artikelen. Of we nemen items over van anderen als we deze voor u van belang vinden. Een aantal van deze artikelen kunnen handig zijn als naslagwerk. Onderstaand treft u een opsomming met rood gekleurde koppelingen aan aan deze artikelen zodat ze snel weer zijn te vinden.

Nieuwsbrieven
Wij verzenden met gepaste regelmaat een nieuwsbrief, deze worden netjes gearchiveerd.

Wetgeving
Wat zegt de Woningwet, de Overlegwet en de Wet op de huurtoeslag?
Op deze pagina staat alles netjes op een rij, inclusief wetten zelf.

Huursombenadering
Bij de huursombenadering krijgt niet elke woning dezelfde huurverhoging.

Woningmarktregio’s
Wat voor gevolgen kunnen de fusie van Zederik naar Vijfheerenlanden hebben?

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties
Hoeveel kan een corporatie besteden aan nieuwbouw, woningverbetering en huurmatiging?

DEAB of niet-DEAB
Afspraken over werkdomein van een corporatie wat betreft Diensten van Algemeen Economisch Belang

Huurdersorganisatie
Wat doet een huurdersorganisatie zoals HBZ?

Lokale monitor
Via deze website “Waar staat je gemeente” ziet u veel informatie over uw gemeente, zoals wonen en zorg.

Prestatiecontract
Wat is een prestatiecontract, wie zijn daarin een partij en hoe komt dit tot stand?

WOZ en de huurwaarde
Hoe komt de huur van een woning tot stand?