Naslag

Wij publiceren regelmatig blogs of artikelen. Of we nemen items over van anderen als we deze voor u van belang vinden. Een aantal van deze artikelen kunnen handig zijn als naslagwerk. Onderstaand treft u een opsomming met rood gekleurde koppelingen aan aan deze artikelen zodat ze snel weer zijn te vinden.

Nieuwsbrieven
Wij verzenden met gepaste regelmaat een nieuwsbrief, deze worden netjes gearchiveerd.

Begrippenlijst
In de woningmarkt worden vaak lastige termen gebruikt die je verder niet vaak hoort. Op de website Huurwoningen.nl is een overzichtelijke lijst gemaakt zodat je alle termen over de huurmarkt in één oogopslag krijgt te zien. Klik op het begrip waar je graag meer over wilt weten en de informatie staat direct op je scherm.

Corpodata
In de kennisbank van SBR Wonen is veel informatie op te halen.
SBR-wonen is een samenwerkingsverband van Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes.

Wetgeving
Wat zegt de Woningwet, de Overlegwet en de Wet op de huurtoeslag?
Op deze pagina staat alles netjes op een rij, inclusief wetten zelf.

Huur
De wetgever beschrijft in het Burgerlijk Wetboek de rol van de verhuurder en de huurder. Beiden hebben natuurlijk hun rechten en hun plichten. Er zijn ook regels die gelden als een huurder een woning betrekt en verlaat.
Klik hier voor de inhoud van het Burgerlijk Wetboek wat betreft huur.

Huursombenadering
Bij de huursombenadering krijgt niet elke woning dezelfde huurverhoging.

Huurcommissie
De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen.
Je kan nu zelf inloggen en contact hebben met de Huurcommissie.

Huurtoeslag
Lees ons nieuwsitem van 02-02-2020 en maak de berekening op de website van de Belastingdienst.

Woningmarktregio’s
Wat voor gevolgen kunnen de fusie van Zederik naar Vijfheerenlanden hebben?

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties
Hoeveel kan een corporatie besteden aan nieuwbouw, woningverbetering en huurmatiging?

DEAB of niet-DEAB
Afspraken over werkdomein van een corporatie wat betreft Diensten van Algemeen Economisch Belang.

Huurdersorganisatie
Wat doet een huurdersorganisatie zoals HBZ?

Leefbarometer
Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Lokale monitor
Via deze website “Waar staat je gemeente” ziet u veel informatie over uw gemeente, zoals wonen en zorg.

Prestatiecontract
Wat is een prestatiecontract, wie zijn daarin een partij en hoe komt dit tot stand?

WOZ en de huurwaarde
Hoe komt de huur van een woning tot stand?