WOZ-waarde en de huurprijs

De huur van een woning wordt nu nog bepaald door een puntensysteem. Over enige tijd wordt de WOZ-waarde van de woning bepalend voor de huurprijs.

In de eerste twee maanden van elk jaar ontvangt u de WOZ-beschikking van uw woning. De WOZ-waarde in de beschikking is de grondslag voor diverse belastingen (eigenwoningforfait en Onroerendzaakbelasting) en heffingen (riool- en waterschapsheffing).

De WOZ-waarde van een huis gaat meewegen in het zogeheten woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem waarmee de (maximale) huur van een sociale huurwoning wordt vastgesteld. De populariteit van een woning komt daardoor beter tot uiting in de huurprijs. Het is de bedoeling dat het op 1 juli 2014 van kracht wordt. Dat is echter nog afhankelijk van meerdere wetswijzigingen.

De belangrijkste wijziging in het WWS is de toevoeging van punten op basis van de WOZ-waarde, berekend per vierkante meter van de woning. Die punten komen in de plaats van punten voor de woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning/hoek- of tussenwoning/appartement).

Via een website kan straks van een woning met bijvoorbeeld een adres, postcode en huisnummer een bijbehorende WOZ-waarde worden opgevraagd. De WOZ-waarde wordt met de geldende waardepeildatum vermeld. Belanghebbenden kunnen dan waarschijnlijk via een zogenoemde WOZ-viewer de waarden van woningen inzien via internet.

De WOZ-waarden worden gekoppeld aan adresgegevens en enkele objectkenmerken, zoals de oppervlakte van het object, die afkomstig zijn uit de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). Deze basisregistraties presenteren de informatie onder andere in een BAG-viewer.

De WOZ-viewer biedt burgers de mogelijkheid WOZ-waarden op te zoeken. Dat gebeurt niet door directe inzage in de Landelijke Voorziening (LV) WOZ, maar via een apart digitaal loket. De LV WOZ is het gegevensknooppunt dat regelt dat de gegevens van de gemeenten worden geleverd aan de overheden die de WOZ-gegevens gebruiken bij de belastingheffing, en andere instanties die de gegevens mogen gebruiken (CBS, banken, verzekeraars notarissen, huurcommissies en Staatsbosbeheer). De LV WOZ wordt beheerd bij het Kadaster. Om de gegevens digitaal te kunnen opvragen door burgers, wordt uit de LV WOZ periodiek (maandelijks) ‘een loket’ gevuld met WOZ-waarden.

De WOZ-waarde openbaar maken betekent dat er geen beperkingen zijn om WOZ-waarden op te vragen, tenzij men een groot aantal WOZ-waarden tegelijk wil ontvangen. Geïnteresseerden kunnen voortaan ook puur uit nieuwsgierigheid WOZ-waarden opvragen. Overigens is het wel zo dat elk adres apart moet worden geselecteerd om de informatie te kunnen inzien. Aanvraag van grote aantallen ineens is in de WOZ-viewer niet mogelijk.

Zodra de WOZ-viewer actief wordt zullen wij van HBZ dit natuurlijk melden. Natuurlijk zal Goed Wonen Zederik u ook passend informeren. Op internet is meer informatie te vinden.

Op dit moment kunt u tegen betaling al veel info inzien op een website van het Kadaster: www.kadasterdata.nl. Op deze website kunt u bijvoorbeeld een WOZwaarderapport bestellen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s