Over ons

Huurders Belang Zederik (HBZ) behartigt de collectieve belangen van alle huurders van de sociale huurwoningen van de woningcorporatie Fien Wonen in de kernen van de voormalige gemeente Zederik, nu Vijfheerenlanden: Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek.

Onze stichting is onafhankelijk van de woningcorporatie, waar er wel veel mee overleggen. Ook de huidige wetgeving, zoals de Woningwet, geeft huurdersorganisaties meer invloed.
Alle huurders in Vijfheerenlanden van woningcorporatie Fien Wonen zijn in principe automatisch lid van HBZ, tenzij aangegeven wordt dat dit niet gewenst is. Zij betalen geen contributie! Ook de eigenaren van woningen die via Fien Wonen zijn aangekocht zijn welkom om ons bestuur te adviseren.

Wij zijn opgericht in 1994 en we zijn aangesloten bij de Woonbond.
Klik hier als u onze statuten wilt inzien.
U kunt ook ons foto-archief bekijken.

Het bestuur van HBZ voert periodiek overleg met onze woningcorporatie Fien Wonen over onderwerpen die zich op collectief niveau afspelen, betrekking hebben op het beleid en het beheer ten aanzien van het woningbezit van de verhuurder en voor huurders in de gemeente Zederik van belang zijn.
We verdiepen ons terdege in de landelijke trends en volgen cursussen om onze kennis en zichtveld te verbreden.

Regelmatig wordt een bestuursvergadering gehouden over de actuele zaken en wordt ook de overlegvergadering met Fien Wonen voorbereid. Deze overlegvergadering vindt ten minste twee keer per jaar plaats. Informeel wordt ook één keer per jaar gesproken met de Raad van Commissarissen, waarvan we ook een aandeel in de benoeming hebben.

HBZ__Help_ons_001U bent natuurlijk van harte welkom op ons periodiek overleg. Zie daarvoor onze agenda. Het is voor u dé rechtstreekse manier om input te leveren en voor ons belangrijk uit de eerste hand geïnformeerd te worden.

Wij zoeken versterking.