Veiligheid

veiligheid_001

Dit is een gezamenlijk initiatief van HBZ en HRHG.

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. Niet alleen in uw eigen woning, maar ook voor uw buren en uw buurt. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren bij een gasontploffing: dan blijft de schade vaak niet beperkt tot één woning. Het belangrijkste is natuurlijk persoonlijk letsel.

Zie ook ons eerder gepubliceerd artikel.

Op initiatief van HBZ (Leo Smit) is een Werkgroep Veiligheid geformeerd voor het gehele werkgebied van Fien Wonen). De leden van deze werkgroep zijn: Leo Smit namens HBZ, één of meer bestuursleden van HRHG, en enkele medewerkers van Fien Wonen.  Deze leden hebben allen een bouwkundige en/of technische achtergrond. De werkgroep is inmiddels gestart met een inventarisatie van onderwerpen die van belang zijn zoals de periodieke technische  inspectie van woningen (‘woning-APK’) en de bouwkundige veiligheid.

Zie ook het artikel in het bewonersblad van Fien Wonen, maart 2017.

Enige behandelde onderwerpen zijn: (na)isolatie van woningen, kitwerk binnen en buiten, hang- en sluitwerk, dakgoten, APK-keuring van de technische installaties, gasslangen, onderhoud CV‑ketels, vluchtwegen rond de woning. Het is een breed pakket dat natuurlijk niet in één keer kan worden aangepakt.

Het begrip ‘veiligheid’ heeft vele kanten zoals inbraak-veilig en technisch veilig. Maar wij als huurdersorganisaties vinden het ook niet veilig en vaak onverantwoord dat bewoners met lange ladders naar de dakgoot moeten klimmen om deze schoon te maken en overstromingen en natte plekken te voorkomen. Dat is inmiddels opgelost: Fien Wonen laat de dakgoten sinds 2019 schoonmaken.

Nog een aandachtspunt: test u de aardlekschakelaar wel eens? En weet u hoe oud uw gasslang is die aan uw koektoestel zit?

Prioriteit: hoe lang is het geleden dat de CV-ketel een onderhoudsbeurt heeft gehad? U kunt dat zien aan het onderhoudskaartje en/of een sticker bij/op de CV-ketel zit.

Lees ook het artikel over brandveiligheid. Je moet er toch niet aan denken dat je woning afbrandt?

De veiligheidscommissie komt meestal 2 maal per jaar bijeen.

Wij kunnen dat niet alleen. U bent immers de huurder en u kent uw eigen woning en de omgeving het best. Daarom stellen we uw inbreng zeer op prijs. Dit kan door een reactie te geven via een e-mail of via dit onderstaande formulier. U kunt op het formulier ook vragen contact op te nemen als u dat wenst in plaats van een melding te doen. Dit formulier is bestemd voor alle huurders in Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden.