Huurdersorganisatie

Huurders- en bewoners Belang Zederik (HBZ) is een huurdersorganisatie. Wij zijn hèt aanspreekpunt namens de huurders met de woningcorporatie en de gemeente(n). Een huurdersorganisatie is een serieuze gesprekspartner met rechten en plichten die wettelijk zijn bepaald.

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ (kortweg Overlegwet of WOHV), die bestaat sinds 1 december 1998.  In de Woningwet staan een aantal nieuwe rechten, die uitsluitend gelden voor huurdersorganisaties in de corporatiesector. Bij veel voor de huurders belangrijke onderwerpen heeft een huurdersorganisatie vele rechten en bevoegdheden.

Overlegwet

Volgens de Overlegwet heeft een huurdersorganisatie:

 • recht op informatie,
 • recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies,
 • agenderingsrecht,
 • instemmingsrecht.

Dit geldt niet voor alle onderwerpen. Instemmingsrecht geldt voor het servicekostenbeleid. Adviesrecht geldt voor vele onderwerpen waarbij wordt verwacht dat een huurdersorganisatie en een woningcorporatie daar serieus mee om gaan. Lees hier meer over de rechten van een huurdersorganisatie en een bewonerscommissie.

In de praktijk is de corporatie de professional en de huurdersorganisatie een vereniging of een stichting met (gedreven) vrijwilligers. Om ons werk goed te kunnen verrichten heeft een huurdersorganisatie recht op financiële ondersteuning en (bij)scholing.

Voor een huurdersorganisatie gelden volgende de Overlegwet naast rechten ook plichten:

 • Een huurdersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (vereniging of stichting).
 • Het bestuur van een huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen door de achterban.
 • De organisatie moet representatief zijn. Dit betekent dat ze moet kunnen aantonen namens de huurders te spreken. De organisatie betrekt de huurders bij haar standpuntbepaling, ze schrijft minstens eenmaal per jaar een vergadering uit voor de huurders en ze geeft alle huurders in woningen die ze vertegenwoordigt, de kans om zich bij haar aan te sluiten.

Woningwet

Huurdersorganisaties, zoals HBZ, in de corporatiesector hebben op grond van de Woningwet een aantal extra bevoegdheden:

 • Ze mogen hun ‘zienswijze’ geven bij verkoop van huurwoningen;
 • Ze kunnen een ‘bindende’ voordracht doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van een corporatie (Raad van Commissarissen);
 • Ze hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties;
 • Ze zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale ‘prestatieafspraken’ op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken samen maken.

Woningcorporatie

We hebben regelmatig een goed overleg met onze corporatie Omnivera-GWZ. Er worden wederzijds agendapunten ingebracht waar we een aantal keren per jaar over spreken. De agendapunten zijn meestal onderverdeeld in: ‘vaststelling’, ‘informatie’ en ‘bespreking’. De corporatie geeft ons normaliter de informatie die we nodig hebben en er is een wederzijds respectvol luisterend oor, al zijn we het niet altijd eens met elkaar. Dan volgt een pittige discussie. Dit alles is in hoofdlijnen vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

HBZ

Als bestuurslid van een huurdersorganisatie ben je goedwillende vrijwilliger. Door de jaren heen ontstaat  in het bestuur een zekere expertise. Van niemand wordt verwacht dat je alles weet, dat kan natuurlijk ook niet. Waar nodig volgen we een cursus van één of meer dagdelen/avonden. En we hebben een goede ondersteuning van de Woonbond.

We hebben contacten met andere huurdersorganisaties en werken samen waar wenselijk is. Zo leren we van elkaar!

Doet u mee?

Wij van HBZ tellen nu 5 bestuursleden. We vergaderen meestal één keer per 4 weken, tenzij er bijzondere zaken spelen. De vergaderingen zijn meestal in Lexmond of in Hardinxveld-Giessendam (meestal carpoolen we dan). We willen de continuïteit waarborgen en zijn op zoek naar huurders van de woningcorporatie Omnivera-GWZ om ons team aan te vullen en te versterken. Wij zijn allen gewone burgers, dus schroom niet. Bent u jong of wat ouder, man of vrouw: kom eens vrijblijvend bij ons kijken bij een vergadering. Zie onze agenda. Of neem contact op met een bestuurslid.
U bent meer dan welkom!

 

note: De rood gekleurde teksten zijn hyperlinks naar andere pagina’s.

Gepubliceerd door

Leo Smit

Ik ben geboren in Jutphaas en woon nu samen met mijn vrouw Hetty in Ameide. Mijn achtergrond is elektrotechnisch. Sinds 1997 ben ik zelfstandig ondernemer. Ik ben maatschappelijk betrokken en ik ben actief voor Huurders Belang Zederik, het gehandicaptenplatform Vijfheerenlanden, de Seniorenvereniging De Lekstreek en de stichting Care Foundation The Gambia.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s