Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) geeft bij benadering aan hoeveel woningcorporaties maximaal extra kunnen lenen voor hun taken, bovenop het geld dat de corporatie al gereserveerd heeft voor voorgenomen werkzaamheden (met name investeringen) en voorgenomen huurbeleid voor de komende 5 jaar.

Met de IBW kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken die worden vastgelegd in het prestatiecontract.

Onderstaande video geeft een korte uitleg over de IBW:

Klik hier meer algemene informatie over de IBW en hier voor een overzicht per gemeente of woningcorporatie.