Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

Persbericht Fien Wonen, 15-02-2019

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie: 100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting. Ook Fien Wonen was aanwezig om steun te betuigen en zijn/haar deelname te bevestigen aan het actieplan. Lees verder

Nieuwe huurders kregen in 2018 gemiddeld 270 euro huurverlaging

Persbericht Woonbond, 25 januari 2019

Huurders die in het eerste half jaar van hun huurcontract de huurprijs lieten controleren kregen in 2018 gemiddeld €270,42 euro huurverlaging, blijkt uit een onderzoek van de Woonbond. Huurders die een ‘vrije sector’ huurprijs betaalden (In 2018 boven de €710,68) terwijl dit gezien de kwaliteit van de woning niet geoorloofd is, kregen gemiddeld €355,31 huurverlaging. Het hoogste bedrag aan huurverlaging liep zelfs op tot €1376,52 per maand. Lees verder

Persbericht – Prestatieafspraken 2019-2013

Persbericht, 12 december 2018

Prestatieafspraken tussen gemeente Zederik, Huurders- en bewoners Belang Zederik en Fien Wonen voor 2019 – 2023

Wethouder Maks van Middelkoop van de gemeente Zederik, bestuursvoorzitter Leo Smit van Huurders- en bewoners Belang Zederik (HBZ) en directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Fien Wonen ondertekenden vandaag de Prestatieafspraken 2019 – 2023.

2018-12-12_003__Ondertekening_prestatieafspraken_Zederik Lees verder

HBZ wil beschut wonen in Zederik

Artikel in Fien Magazine, jaargang 1, editie 2

“Tijdens de vele vergaderingen rond de keuze voor een woningmarktregio (Woongaard) in Vijfheerenlanden is door een aantal politieke partijen de nadrukkelijke wens geuit om invulling te geven aan beschut wonen. Wij zijn daar blij mee”, vertelt voorzitter Leo Smit van Huurders- en Bewonersbelang Zederik (HBZ).

Beschut_Wonen_001De doelgroep van “beschut wonen”zijn doorgaans meerderjarige personen met een lichte tot matige verstandelijke, motorische, sensoriële of autistische beperking. HBZ vindt dat ook deze doelgroep passend moet kunnen wonen. “Maar niet te geïsoleerd. Nu komt het voor dat dergelijke personen in een standaard huurwoning zijn gehuisvest en daardoor niet de begeleiding en verzorging krijgen, die ze juist zo nodig hebben. Dat kan ook overlast voor de buren opleveren en dat is niet prettig. Bovendien kan deze (beperkte) huurder daar zelf niets aan doen. Daarom is beschut (en betaalbaar) wonen voor deze kwetsbare doelgroep een goede oplossing”, verwoordt de voorzitter zijn zorgen.

Erbij horen

Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden kiest definitief voor Woongaard

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik fuseren per 01-01-2019. Daardoor ontstaat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Omdat de nieuwe gemeente op dit moment in 2 woningmarktregio’s valt: U16 en Woongaard moest er een keuze worden gemaakt. De 3 huidige gemeenteraden hebben gekozen voor Woongaard.

Lees verder

Gemeentelijke herindeling heeft voorlopig geen gevolgen voor woningzoekenden

Persbericht van de 3 betrokken woningcorporaties

Per 1 januari 2019 vormen Leerdam, Vianen en Zederik de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Vóór 1 november 2018 laten de drie gemeenten de definitieve keuze voor één woningmarktregio weten aan de Minister. 15 Oktober hebben de woningcorporaties in overleg met de gemeenten besloten dat er voorlopig niets verandert voor woningzoekenden. Lees verder

Brandveiligheid

Elk jaar vestigt de brandweer in oktober de aandacht op brandpreventie bij mensen thuis. Dit jaar met het thema: Hé, doe de deur dicht! Want door alle binnendeuren in huis te sluiten, verspreidt rook zich minder snel en heb je meer tijd om te vluchten. Natuurlijk moet je dan ook goed hoorbare rookmelders hebben. Jet Vroege van Brandweer Nederland legt uit waarom.

Waarom is het zo belangrijk om binnendeuren te sluiten?

“Een belangrijke boodschap, vooral voor gezinnen met kleine kinderen. Ouders laten slaapkamerdeuren ’s nachts vaak open om hun kindjes te kunnen horen. Maar het grootste gevaar bij branden in woningen is giftige rook en die verspreidt zich razendsnel. Bij ongeveer de helft van alle woningbranden gaat het niet om branden
met grote vlammen, maar om branden waarbij het vuur smeult. Deze smeulbranden veroorzaken veel giftige rook en daardoor vallen ook de meeste slachtoffers. Door binnendeuren dicht te houden, kan rook zich minder snel verspreiden. Daarmee krijg je ruim twee keer meer tijd om te vluchten. Maar vergis je niet: goed hoorbare
rookmelders zijn hierbij echt onmisbaar. Als je slaapt, ruik je niets en word je niet wakker door brand of rooi<. Het enige waar je wakker van wordt, zijn rookmelders. Het gaat dus altijd om de combinatie van deuren sluiten én goed hoorbare rookmelders.”

Wat moet ik doen als er brand uitbreekt?

“Beginnende brandjes kun je zelf doven met water of een blusdeken. Is de brand groter dan een voetbal? Blus de brand dan niet zelf en breng je huisgenoten en jezelf zo snel mogelijk in veiligheid. Na het ontstaan van een brand duurt het meestal minstens acht minuten voordat de brandweer bij jouw huis is. Ga dus zo snel mogelijk veilig naar buiten! Een vluchtplan kan je helpen om je hierop voor te bereiden: zorg ervoor dat de sleutels van de deur waardoor je naar buiten moet, op een vaste plaats liggen, in de buurt van deze deur. Bepaal wat de snelste en veiligste vluchtroute is en wat de tweede vluchtroute is, als de eerste vluchtroute niet beschikbaar is. Kies een vluchtkamer voor als de twee vluchtroutes afgesloten zijn. Bij voorkeur is dit een kamer aan de straatkant of met een balkon, zodat de brandweer erbij kan om je te redden. Spreek met elkaar af wie ervoor zorgt dat kinderen of huisdieren mee naar buiten worden genomen. Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter je. Een deur kan een brand tot wel twintig minuten tegenhouden. En spreek een verzamelplaats af, waar je elkaar ontmoet zodra je buiten bent. Zo weet je snel of iedereen veilig buiten is. Oefen dit vluchtplan ook mét je kinderen of andere huisgenoten.”

In hoeverre is mijn verhuurder verantwoordelijk voor de brandveiligheid van mijn huis?

“Zij of hij is verantwoordelijk voor bouwkundige zaken zoals brandveilige technische installaties (waaronder de elektriciteitsinstallatie “in de muur”) en “brandcompartimentering” (wanden tussen woningen moeten brandwerend zijn). Die eisen staan allemaal in het Bouwbesluit 2012. Bij kamerbewoning is de verhuurder vaak ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voorzieningen zoals rookmelders en brandblusmaterialen. Als je je zorgen maakt over gebrekkige brandveiligheid van je woning op bouwtechnisch niveau, neem dan contact op met je verhuurder. Reageert die niet? Stap dan naar de gemeente of de omgevingsdienst. Zij houden toezicht op bouwzaken en kunnen door studie van wat bekend is over je woning of door controle van je woning de situatie beoordelen.”

Top 5 van de woningbrandoorzaken

  1. stoken (schoorsteenbranden)
  2. roken
  3. koken
  4. elektrische installatie
  5. elektrische apparaten

 

Brandveiligheid__Woonbond_2018

Bron: Huurwijzer 2018-3 van de Woonbond