Huursombenadering

Wat houdt die huursombenadering precies in en voor welke woningen geldt die wel en niet?

Bij de huursombenadering krijgt niet elke woning dezelfde huurverhoging. De stijging van de gemiddelde huur mag bij elkaar niet meer zijn dan inflatie plus 1 procent. De huursom (het totaal aan huurinkomsten) wordt bepaald over de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. In de huursom worden de huurstijgingen meegenomen van alle zelfstandige sociale huurwoningen van corporaties.

Uitzonderingen
In een aantal gevallen telt de huurprijs van woningen niet in de huursom mee. Namelijk bij:

  • Woningen die een huurverhoging krijgen door woningverbetering, als de woningverbetering maximaal een jaar voor de desbetreffende  huurverhoging afgerond is;
  • Woningen die niet op 1 januari 2017 én op 1 januari 2018 in eigendom waren van de corporatie (bijvoorbeeld door tussentijdse aankoop, nieuwbouw, verkoop of sloop).
  • Woningen die niet op 1 januari 2017 óf op 1 januari 2018 zijn verhuurd (bijvoorbeeld door leegstand).
  • Onzelfstandige woonruimten.
  • Woningen die op 1 januari 2017 een geliberaliseerd contract hebben.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Corporaties kunnen in 2017 een inkomenstoets uitvoeren en een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren voor woningen waarin huishoudens wonen met een inkomen boven 40.349 euro (met uitzonderingen voor ouderen en grote gezinnen). Als in prestatieafspraken is vastgelegd dat de huurinkomsten van deze woningen worden ingezet voor investeringen, dan tellen deze woningen niet mee in de huursom. Als dat niet is vastgelegd, dan tellen deze woningen wel mee.

Bron: Aedes.