Agenda

Agenda

Onze geplande vergaderingen en andere bijeenkomsten.

U bent van harte welkom op bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen! Niet alle bestuursvergaderingen zijn openbaar, meld u daarvoor even aan voor meer informatie en een datum via een e-mail.

Geplande bijeenkomst:

14-03-2019
20.00 uur
Algemene leden-
vergadering HBZ
Dorpshuis De Linde
Lindenstraat 1
4231 DT MEERKERK

We roepen u op voor onze jaarlijkse ledenvergadering. We willen u graag bijpraten over onze vele vaak onzichtbare activiteiten voor alle Zederikse huurders van Fien Wonen. Ook voor u, juist voor u.
Onze statuten moeten worden aangepast. We wonen nu in Vijfheerenlanden en de woningcorporatie heeft een nieuwe naam: Fien Wonen. Ook willen we onze oorspronkelijke naam “Huurders Belang Zederik” weer gaan voeren en de statuten verder actualiseren aan de huidige tijd en -wetgeving. De aanwezige leden van HBZ kunnen hun inbreng geven en stem uitbrengen.
Namens Fien Wonen zal Remon Dul (Manager Wonen) uw vragen beantwoorden, eventueel in een privé-setting.

Bij voldoende belangstelling komt na de pauze komt wijkagent Daniëlle van der Ploeg van politie Vijfheerenlanden het nieuwe team voorstellen en informeren ons over de preventieve maatregelen tegen inbraak en overlast die wij kunnen treffen in en rond onze woning.

Natuurlijk willen wij graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. We moeten immers een zaal huren en voldoende documenten afdrukken. Daarom vragen we u om zich hier heel simpel aan te melden. U kunt op deze pagina ook alvast uw vragen kwijt als u deze heeft.