Agenda

Agenda

Onze geplande vergaderingen en andere bijeenkomsten.

U bent van harte welkom op bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen! Niet alle bestuursvergaderingen zijn openbaar, meld u daarvoor even aan voor meer informatie en een datum via een e-mail.

Geplande bijeenkomst:

maandag
25-03-2019
20.00 uur
Extra leden-
vergadering HBZ
Huis Het Bosch
Nieuwe Rijksweg 6
4128 BN  LEXMOND

2019-03-14_003__Ledenvergadering__Zaal.jpg

Tijdens onze  goed bezochte jaarlijkse ledenvergadering van 14-03-2019 hebben de aanwezigen voor de wijziging van onze statuten gestemd. Conform de huidige (oude) statuten moet er een tweede stemronde plaats vinden.  Dat doen we maandag 25-03-2018. We zijn dan toch bijeen voor onze bestuursvergadering.
Onze statuten moeten worden aangepast. We wonen nu in Vijfheerenlanden en de woningcorporatie heeft een nieuwe naam: Fien Wonen. Ook willen we onze oorspronkelijke naam “Huurders Belang Zederik” weer gaan voeren en de statuten verder actualiseren aan de huidige tijd en -wetgeving.

Natuurlijk willen wij graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. We moeten immers de juiste zaal huren en voldoende documenten afdrukken. Daarom vragen we u om zich hier heel simpel aan te melden. U kunt op deze pagina ook alvast uw vragen kwijt als u deze heeft.