CO2

CO2 is een voor velen ongrijpbaar fenomeen. Je ziet het niet, je voelt het niet en je ruikt het niet. Een liter water is voor de meesten een bekend begrip. Een kilogram appels ook. Een kWh elektriciteit is alweer lastiger.

CO2 is op zich een onschuldig gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Het is zelfs nodig om de aarde op temperatuur te houden.

CO2 is een koolstofdioxide: een verbinding tussen één koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O).

Ook mensen en dieren stoten CO2 uit. Een deel van de uitstoot wordt weer opgenomen door bomen, planten en plankton in zee. Die zetten CO2 om in zuurstof. Extra CO2 ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Door die extra CO2 stijgt de temperatuur op aarde: klimaatverandering. De maat voor CO2 is kilogram of ton (1.000 kilogram).

1 ton CO2-uitstoot is vergelijkbaar met:

  • 8 maanden elektriciteitsverbruik door een gemiddeld huishouden
  • 10.000 km autorijden op benzine
  • 72 ritten met de HSL-trein van Amsterdam naar Parijs

De eenheid van CO2 is PPM (parts per million, deeltjes per miljoen). Dit is de verhouding van CO2-waarden in de omgevingslucht. De CO2-waarden zijn te meten met een CO2-monitor. In dit voorbeeld is de CO2-waarde 674 PPM. Dit meetinstrument geeft ook de temperatuur en de relatieve vochtigheidsgraad aan.

TFA Dostmann AirCo2ntrol Life Kooldioxidemeter

Waarom CO2 meten?

Het is belangrijk dat ruimten waar meerdere personen voor geruime tijd aanwezig zijn, goed geventileerd worden. Wanneer de CO2-waarde in de ruimte hoog is, betekent dit dat de hersenen minder zuurstof binnen krijgen dan wenselijk is. Een te hoog CO2 gehalte kan leiden tot hoofdpijn, slechte concentratie, verergering van allergieën en een snellere verspreiding van virussen zoals het coronavirus.

Quingping Air Monitor Lite

PPM-waarden

  • 400 PPM: Dit is de gemiddelde waarde van de buitenlucht.
  • 450 tot 800 PPM: De ruimte waarin je je bevindt is goed geventileerd.
  • 800 tot 1200 PPM: Een slecht geventileerde en drukke ruimte. Lange blootstelling kan onder andere je concentratieniveau aantasten. Ventileren is gewenst.
  • 1200 tot 2000 PPM: Door de grote hoeveelheid CO2 zullen de hersenen minder zuurstof krijgen dan gewenst. Gezondheidsklachten zijn in dit geval niet ondenkbaar. Ventileren is noodzakelijk.

Wat is de beste plaats voor een CO2-monitor?

Het beste zet je de CO2-monitor op tafelhoogte op een plek waar er niet direct in geademd wordt, want dat geeft onbetrouwbare, hoge waarden. Zet de CO2-monitor minimaal 1,5 meter van een open raam of deur af.

Fijn stof

Sommige CO2-monitoren, zoals de Quingping Air Monitor Lite, kunnen ook het fijnstofgehalte meten. Fijn stof betreft alle deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer. Fijn stof is afkomstig van het verkeer, veehouderijen, verbrandingsprocessen (bijv. industrie) en natuurlijke bronnen (bijv. zeezout). Primair fijn stof is direct door menselijke activiteiten in de atmosfeer gebracht.

Fijn stof wordt vaak afgekort tot PM, wat afkomstig is van de Engelse afkorting voor ‘Particulate Matter’. Naast PM10 (fijn stof kleiner dan 10 µm) komt er ook steeds meer aandacht voor PM2,5, fijnstof kleiner dan 2,5 µm.