Nieuwe huurders kregen in 2018 gemiddeld 270 euro huurverlaging

Persbericht Woonbond, 25 januari 2019

Huurders die in het eerste half jaar van hun huurcontract de huurprijs lieten controleren kregen in 2018 gemiddeld €270,42 euro huurverlaging, blijkt uit een onderzoek van de Woonbond. Huurders die een ‘vrije sector’ huurprijs betaalden (In 2018 boven de €710,68) terwijl dit gezien de kwaliteit van de woning niet geoorloofd is, kregen gemiddeld €355,31 huurverlaging. Het hoogste bedrag aan huurverlaging liep zelfs op tot €1376,52 per maand. Lees verder

Brandveiligheid

Elk jaar vestigt de brandweer in oktober de aandacht op brandpreventie bij mensen thuis. Dit jaar met het thema: Hé, doe de deur dicht! Want door alle binnendeuren in huis te sluiten, verspreidt rook zich minder snel en heb je meer tijd om te vluchten. Natuurlijk moet je dan ook goed hoorbare rookmelders hebben. Jet Vroege van Brandweer Nederland legt uit waarom.

Waarom is het zo belangrijk om binnendeuren te sluiten?

“Een belangrijke boodschap, vooral voor gezinnen met kleine kinderen. Ouders laten slaapkamerdeuren ’s nachts vaak open om hun kindjes te kunnen horen. Maar het grootste gevaar bij branden in woningen is giftige rook en die verspreidt zich razendsnel. Bij ongeveer de helft van alle woningbranden gaat het niet om branden
met grote vlammen, maar om branden waarbij het vuur smeult. Deze smeulbranden veroorzaken veel giftige rook en daardoor vallen ook de meeste slachtoffers. Door binnendeuren dicht te houden, kan rook zich minder snel verspreiden. Daarmee krijg je ruim twee keer meer tijd om te vluchten. Maar vergis je niet: goed hoorbare
rookmelders zijn hierbij echt onmisbaar. Als je slaapt, ruik je niets en word je niet wakker door brand of rooi<. Het enige waar je wakker van wordt, zijn rookmelders. Het gaat dus altijd om de combinatie van deuren sluiten én goed hoorbare rookmelders.”

Wat moet ik doen als er brand uitbreekt?

“Beginnende brandjes kun je zelf doven met water of een blusdeken. Is de brand groter dan een voetbal? Blus de brand dan niet zelf en breng je huisgenoten en jezelf zo snel mogelijk in veiligheid. Na het ontstaan van een brand duurt het meestal minstens acht minuten voordat de brandweer bij jouw huis is. Ga dus zo snel mogelijk veilig naar buiten! Een vluchtplan kan je helpen om je hierop voor te bereiden: zorg ervoor dat de sleutels van de deur waardoor je naar buiten moet, op een vaste plaats liggen, in de buurt van deze deur. Bepaal wat de snelste en veiligste vluchtroute is en wat de tweede vluchtroute is, als de eerste vluchtroute niet beschikbaar is. Kies een vluchtkamer voor als de twee vluchtroutes afgesloten zijn. Bij voorkeur is dit een kamer aan de straatkant of met een balkon, zodat de brandweer erbij kan om je te redden. Spreek met elkaar af wie ervoor zorgt dat kinderen of huisdieren mee naar buiten worden genomen. Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter je. Een deur kan een brand tot wel twintig minuten tegenhouden. En spreek een verzamelplaats af, waar je elkaar ontmoet zodra je buiten bent. Zo weet je snel of iedereen veilig buiten is. Oefen dit vluchtplan ook mét je kinderen of andere huisgenoten.”

In hoeverre is mijn verhuurder verantwoordelijk voor de brandveiligheid van mijn huis?

“Zij of hij is verantwoordelijk voor bouwkundige zaken zoals brandveilige technische installaties (waaronder de elektriciteitsinstallatie “in de muur”) en “brandcompartimentering” (wanden tussen woningen moeten brandwerend zijn). Die eisen staan allemaal in het Bouwbesluit 2012. Bij kamerbewoning is de verhuurder vaak ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voorzieningen zoals rookmelders en brandblusmaterialen. Als je je zorgen maakt over gebrekkige brandveiligheid van je woning op bouwtechnisch niveau, neem dan contact op met je verhuurder. Reageert die niet? Stap dan naar de gemeente of de omgevingsdienst. Zij houden toezicht op bouwzaken en kunnen door studie van wat bekend is over je woning of door controle van je woning de situatie beoordelen.”

Top 5 van de woningbrandoorzaken

  1. stoken (schoorsteenbranden)
  2. roken
  3. koken
  4. elektrische installatie
  5. elektrische apparaten

 

Brandveiligheid__Woonbond_2018

Bron: Huurwijzer 2018-3 van de Woonbond

Huurverlaging levert schatkist enorme meevaller op

Bericht van de Woonbond, 26-04-017

Een komend kabinet kan ruim een half miljard euro besparen met huurverlaging, maakt de Woonbond vandaag bekend. Door de huurprijzen in de sociale sector gemiddeld tien procent te verlagen, dalen de uitgaven voor de huurtoeslag met circa 16 procent. In 2017 staat hier 3,6 miljard euro voor begroot. De huurdersorganisatie dringt er bij de formerende partijen op aan in te zetten op huurverlaging. Lees verder

Steeds meer verzet tegen verhuurderheffing

Persbericht van de Woonbond, 28-02-2017

Steeds meer verzet tegen verhuurderheffing

Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.

Lees verder

Politieke meerderheid voor afschaffen verhuurderheffing

Woonbond, 06-02-2017

Uit de vandaag gepubliceerde Stemwijzer van ProDemos, blijkt dat een ruime meerderheid van de politieke partijen van de verhuurderheffing af wil. Vertaald naar de laatste peilingen uit de Peilingwijzer, scoren de partijen die de heffing willen afschaffen 90 zetels. De partijen die de heffing willen verlagen zijn in de peilingwijzer goed voor 32 zetels. Een kleine minderheid, op dit moment goed voor 28 zetels in de peiling, wil de huidige verhuurderheffing behouden of zelfs verhogen.

Lees verder