Nieuwsbriefarchief

Feedback_001

Een vereniging als HBZ kan niet goed functioneren zonder contact met de ‘achterban’. En dat zijn de huurders van de woningcorporatie Fien Wonen.

Om u te informeren en/of uit te nodigen voor een (jaarlijkse) Algemene Leden Vergadering publiceren we met gepaste regelmaat een nieuwsbrief.  Klik hier om u daarvoor aan te melden. U kunt zich altijd ook weer gemakkelijk afmelden.

Archief

Klik op de onderstaande hyperlinks om de nieuwsbrieven te lezen:

 • november 2020: Corona, waar waren/zijn we mee bezig?, Vijfheerenhuurders, enquêtes HBZ, bestuur van HBZ
 • april 2020: Corona en paaswens, terugblik jubileum jaarbijeenkomst HBZ, huurverhoging 2020, Wat Fien!
 • februari 2020: nieuwe opzet nieuwsbrieven, huurverhoging 2020, herhaalde oproep jaarbijeenkomst 2020 en interactieve jubileumshow
 • februari 2020: uitnodiging Jaarbijeenkomst 2020 en interactieve jubileumshow
 • november 2019: 25 jaar HBZ
 • mei 2019: nieuwe statuten HBZ, huurverhoging 2019 en een oproep om een vragenlijst in te vullen i.v.m. de aanleg voor installaties voor zonepanelen
 • maart 2019: met algemene ledenvergadering 2019, extra ledenvergadering i.v.m. onze nieuwe statuten en ledenraadpleging huurverhoging 2019
 • december 2018: met een overzicht van 2018, actuele zaken voor 2019 en de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering 2019
 • mei 2018: met AVG, actuele zaken, woningmarktregio
 • februari 2018: met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, het servicecontract en bewonerscommissie De Vijverhof
 • december 2017: met nieuws over o.a. de Vijfheerenhuurders, woningmarktregio, prestatieafspraken, aankondiging Algemene Ledenvergadering 2018
 • september 2017: onze eerste nieuwsbrief met nieuws over o.a. de Vijfheerenhuurders, visie op wonen, werkgroep Veiligheid