R-waarden gebouw en isolatie

De RC-waarde staat voor Resistance Construction. Hiermee wordt de warmteweerstand van de gehele huisisolatie, zoals spouwmuurisolatie of dakisolatie, die wordt doorgevoerd bedoeld. Dus bijvoorbeeld het isolerend vermogen van de betreffende dakisolatie of spouwmuur. Niet alleen het materiaal is hierbij van belang, maar de gehele constructie, zoals de stenen van de spouwmuur, worden hierin meegenomen. Hoe hoger de RC-waarde, hoe beter de warmte wordt vastgehouden.

De RD-waarde (ook wel R-waarde genoemd) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal. De RD-waarde geeft dus het isolerend vermogen van de isolatie aan. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden.
De RD-waarde is de, door de fabrikant aangegeven, isolatiewaarde van een materiaal. De D staat in dit geval voor ‘declared’. Een isolatiemateriaal heeft altijd een specifieke RD-waarde, uitgedrukt in m2K/W. Hoe hoger de RD-waarde des te beter is de isolatiewaarde.

De benodigde RC-waarde voor isolatie

De waarde kan berekend worden door de isolatiewaarde van het materiaal op te tellen bij de warmteweerstand van de constructiematerialen (zoals hout of baksteen). Maar dit is geen eenvoudige berekening, en wordt meestal gedaan aan de hand van online tools of door een specialist.

De RC-waarde verschilt per isolatiemaatregel. Bij daken ligt de waarde tussen de 4 en 6 m²K/W* voor nieuwbouwhuizen. Oudere huizen hebben vaak een isolatiewaarde van 2,5 tot 4 m²K/W door de minder strenge richtlijnen in het verleden. Hieronder leest u meer over de minimale isolatiewaarden voor vloer, dak en gevel op basis van een renovatie of nieuwbouwwoning.

* m²K/W = de isolatiewaarde van een constructiedeel, zoals het dak of de muur.

De RC-waarde vloer

Voor een goede isolatie van de vloer is bij oudere huizen een minimale waarde van 2,5 m2K/W (nodig, en voor nieuwbouw minimaal 3,5 m2K/W. Het materiaal speelt een grote rol, mede doordat de dikte bij vloerisolatie behoorlijk meespeelt. Een dikte van 13 cm, die gemiddeld vaak nodig is, op de vloer is niet ideaal. Dat betekent een gehele vloerrenovatie, en vaak moeten dan ook deuren en drempels aangepast worden. Is er een kruipruimte aanwezig? Dan is het isoleren van het plafond van de kruipruimte een betere én goedkopere optie.

De RV-waarde dak

Bij dakisolatie is voor renovatie ook een lagere waarde (minimaal 2,0 m2K/W) acceptabel dan bij nieuwbouw (minimaal 6,0 m2K/W). Het isoleren van het schuine dak komt veel voor. Hierbij wordt isolatiemateriaal tegen de binnenkant van het dak aangebracht. Met een dikke laag glas- of steenwol is er meteen goede isolatie. Hiervoor is wel wat meer ruimte nodig. Is die ruimte er niet? Dan kan een dunnere laag ook prima zijn, of kies een product waarbij er minder ruimte vereist is voor dezelfde isolatiewaarde.

De RC-waarde gevel

Gaat u aan de slag met de gevel van de woning? Dan is een minimale isolatiewaarde van 1,3 m2K/W een vereiste. Bij nieuwbouw ligt deze eis ook voor de gevel een stuk hoger, namelijk minimaal een waarde van 4,5 m2K/W.

In de onderstaande tabel vindt u welke dikte per materiaal er nodig is voor een zeer goede isolatie.

MateriaalDikte nodig voor isolatiewaarde 4 (= zeer goede isolatie)
Glaswol (dekens of platen of vlokken)13 cm
Steenwol (dekens of platen of vlokken)13 cm
EPS (piepschuim platen)13 cm
PUR hardschuimplaten 13 cm
PIR of resol hardschuimplaten8 cm
Multifolie met 2 luchtlagen van 20 mm (reflecteert warmtestraling)12 cm
Thermosheets van 7 lagen met 8 luchtlagen van 20 mm (reflecteert warmtestraling) 16 cm

(Bron: Milieu Centraal)