Advies woonregio Vijfheerenlanden getekend

Vanavond (13-12-12017) is er weer een belangrijk document ondertekend door HBZ-voorzitter Leo Smit: het advies voor de keuze van een woningmarktregio voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit advies is het belangrijkste advies voor de huurders sinds jaren. Aan de voorbereiding van dit advies is door het voltallige bestuur een aantal avonden vergaderd en hebben we ons terdege laten voorlichten. Lees verder Advies woonregio Vijfheerenlanden getekend

Nieuwe prestatieafspraken getekend met gemeente Zederik, Huurders- en bewoners Belang Zederik en Omnivera GWZ

Vandaag (12-12-2017) zijn de nieuwe prestatieafspraken 2018-2022 getekend met de belanghebbende partijen:

  • woningcorporatie Omnivera-GWZ: directeur-bestuurder E. ter Borg
  • Huurders- en bewoners Belang Zederik: voorzitter L. Smit
  • gemeente Zederik: wethouder M. Middelkoop

Lees verder Nieuwe prestatieafspraken getekend met gemeente Zederik, Huurders- en bewoners Belang Zederik en Omnivera GWZ

Tweede bijeenkomst Vijfheerenhuurders

Huurdersberaad LekstedeWonen (Leerdam), Huurdersberaad LEKSTEDEWonen (Vianen) en Huurders- en bewoners Belang Zederik verenigd in de werkgroep Vijfheerenhuurders. We hebben 15 mei 2017 onze eerste zeer succesvolle gezamenlijke bijeenkomst gehad en kwamen 29 september opnieuw bij elkaar in Lexmond.

We hadden medio juni het verzoek ontvangen van Erna Bosschart (Omnivera GWZ), Esther de Nijs (LekstedeWONEN) en Jennifer Buijnink (Kleurrijk Wonen) om als gast op ons overleg aanwezig te zijn. Deze dames werken aan een advies van de drie corporaties voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden als het gaat over de keuze van de woningmarktregio en het woonruimteverdeelsysteem. Beide zaken kunnen voor groot belang zijn voor de bestaande en toekomstige huurders.

Zie voor meer informatie het nieuwsitem op de website Vijfheerenhuurders.

Onze eerste nieuwsbrief

Zojuist is onze allereerste nieuwsbrief verzonden:
.
We willen onze nieuwsbrieven 2 à 3 maal per jaar verzenden. In de nieuwsbrief staat niet alleen actuele informatie maar we kunnen u nu ook uitnodigen voor vergaderingen en andere evenementen.
.
De privacywetgeving zegt dat dit alleen kan naar personen die daar toestemming voor hebben gegeven. We willen graag alle of zoveel mogelijk Zederikse huurders bereiken.
Schrijf u daarom a.u.b. in: https://huurdersbelang.info/nieuwsbrief/
U kunt uzelf ten alle tijden weer uitschrijven via de hyperlink onderaan iedere nieuwsbrief.
.
Wij hebben een belangrijke invloed op de huurprijzen en andere huurderszaken. Help ons en help uzelf door ons de gelegenheid te geven om in contact met u te komen.
.

HBZ, HRO en Omnivera GWZ ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Persbericht, 03-07-2017

Voorzitters Leo Smit en Rien Stek van de respectievelijke huurdersorganisaties vereniging Huurders Belang Zederik (HBZ) en stichting HuurdersRaad Hardinxveld-Giessendam (HRHG), hebben samen met directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Omnivera GWZ een handtekening onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd gezet. Lees verder HBZ, HRO en Omnivera GWZ ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Vijfheerenhuurders

VHH_Logo_004png

Het zal u bekend zijn dat er een gemeentelijke fusie aan zit te komen van de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Deze gaan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vormen. En deze nieuwe gemeente zal zo goed als zeker onder de provincie Utrecht gaan vallen. Vianen was al ‘Utrecht’, Leerdam en Zederik zijn nu ‘Zuid‑Holland’.

Lees verder Vijfheerenhuurders

Huurverhoging 2017

Niemand van de huurders zit te wachten op een huurverhoging. Maar een woningcorporatie moet ook goed kunnen functioneren. De maximale huurverhoging is wettelijk vastgesteld. Maar geen huurverhoging kan ook.
Wij hebben als huurdersorganisatie een adviesrecht.

Er is een driestappen plan:
1. De woningcorporatie formuleert een adviesaanvraag.
2. De huurdersorganisatie neemt een standpunt in en brengt een advies uit.
3. De woningcorporatie stelt de huur vast. Lees verder Huurverhoging 2017

Afscheid Robin en André

2017_03-22_017a_Ledenvergadering_Afscheid_Robin_van_Oort_en_André_de_Vaal

Tijdens de ledenvergadering in Het Brandpunt te Nieuwland namen Robin van Oort en André de Vaal afscheid van ons bestuur. Meer foto’s.

Robin was vele jaren onze penningmeester. Zoals het er nu naar uitziet wordt Robin opgevolgd door Ina Roos die tot onze vreugde reageerde op onze advertentie.

André was bestuurslid. Voor André zoeken we nog steeds vervanger(s).

 

 

HELP !!

helpEen huurdersorganisatie als HBZ is voor huurders belangrijker dan sommigen denken. Wij hebben zelfs een wettelijke status en zijn gesprekspartner voor de woningcorporatie Omnivera GWZ en de Gemeente Zederik.
We overleggen over huurverhoging en dat heeft best wel effecten. We hebben kunnen bereiken dat de verhoging van de huren voor een aantal doelgroepen is beperkt of zelfs nul is.
Ook zijn we voor corporatie en gemeente gesprekspartner voor de prestatieafspraken van Omnivera GWZ.
Op dit moment zijn we in een werkgroepje de veiligheid in/rond woningen aan het bezien en zijn we bijvoorbeeld bezig een woning-APK verder op te zetten.
Kijk eens op https://huurdersbelang.info/nieuws/ om te bezien waar we zoal mee bezig zijn.
Lees verder HELP !!