Huurverhoging 2018

Huurverhoging_001

Ook dit jaar wordt de huur weer verhoogd. Liever willen we dit niet maar alle prijzen zijn het afgelopen jaar landelijk met 1,4% gestegen en daarmee ook de kosten voor woningcorporatie Fien Wonen.
De maximale huurverhoging is wettelijk vastgesteld. HBZ heeft als huurdersorganisatie een adviesrecht.

U heeft een brief ontvangen van Fien Wonen waarin staat dat Huurders- en bewoners Belang Zederik (HBZ) positief heeft geadviseerd over de vastgestelde huurverhoging. Wij vinden deze weergave te optimistisch, daarom onderstaande uitleg.

Een huurverhoging komt tot stand via een driestappen plan:
1. De woningcorporatie formuleert een adviesaanvraag.
2. De huurdersorganisatie neemt een standpunt in en brengt een advies uit.
3. De woningcorporatie stelt de huur vast.

1. Adviesaanvraag woningcorporatie Fien Wonen

Voorstel huurverhoging per 1 juli 2018 door de woningcorporatie Fien Wonen

 1. Een huurverhoging van maximaal 1,4% voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen tot €41.056,-.
 2. Een huurverhoging van maximaal 5,4% voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen vanaf €41.056,-. We toppen de huren af op €710,68 (grens Daeb/niet-Daeb) om geen extra woningen in het niet-Daeb segment te plaatsen en we toppen af op de passendheidsgrenzen voor toewijzing.
 3. Voor huurwoningen in de vrije sector (boven €710,68) een huurverhoging doorvoeren van het wettelijke maximum 3,9% (inflatie 1,4 % plus 2,5 %).
 4. Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1,4% (afgerond op hele euro’s naar boven).

 

2. Advies huurverhoging 2018 door HBZ

HBZ besprak het voorstel voor de huurverhoging 2018. Geen enkele huurverhoging voorstellen aan Fien Wonen was kansloos. We besloten daarom onze huurders met de laagste inkomens het meest te ontzien. De Belastingdienst geeft aan welke huurder onder en boven de landelijk vastgestelde inkomensgrenzen zit.

Het voorstel van HBZ voor de huurverhoging per 1 juli 2018 aan Fien Wonen luidt:

 1. Een huurverhoging van maximaal 1,1% voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen tot €41.056,-.
 2. Een huurverhoging van maximaal 4,1% voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen vanaf €41.056,-.
  De overige voorstellen van Fien Wonen neemt HBZ ongewijzigd over:
 3. Voor huurwoningen in de vrije sector (boven €710,68) een huurverhoging doorvoeren van het wettelijke maximum 3,9%.
 4. Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1,4%.

.

3. De woningcorporatie Fien Wonen stelt de huur vast

Huuraanpassing 2018

 1. Huishoudens met een inkomen tot €41.056,- krijgen een inflatievolgende huurverhoging voor hun woning van maximaal 1,25%.
 2. Huishoudens met een inkomen vanaf €41.056,- krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging voor hun woning van maximaal 5,4%.
 3. Woningen met een huurprijs boven de €710,68 krijgen een huurverhoging van 3,9%.
 4. Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1,4%.

 

Aedes

Het overkoepelend orgaan voor de woningcorporaties is Aedes. Via dit document corporatiemonitor huurbeleid kunt u beoordelen of de huurverhoging door Fien Wonen overeenkomt met het landelijk beeld.

 

Slotwoord HBZ

Je krijgt ook als huurdersorganisatie niet altijd je volledige zin. We hebben alleen bij het eerste punt een resultaat kunnen behalen: Fien Wonen stelde 1,4% voor, HBZ wilde dit beperken tot 1,1%. Het is uiteindelijk 1,25% geworden. De huurders die in groep 1 vallen vormen wel de overgrote meerderheid van de huurders en zijn ook de minst draagkrachtige huurders.

Het verschil tussen 1,4% en 1,25% is 0,15%. Dat lijkt misschien weinig, maar in de loop der jaren wordt dit groter. Bij iedere volgende huurverhoging telt deze aftrek van 0,15% steeds mee.

In de brief die u van Fien Wonen ontving staat hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. Ook heeft iedere huurder het blad Huurwijzer van de Woonbond ontvangen, samen met onze begeleidende brief en onze flyer. In deze Huurwijzer is een huurverhogingsspecial opgenomen waarin veel informatie staat. We hopen dat deze info nuttig is voor u.

In het algemeen denken velen dat overleg met een woningcorporatie toch niets uithaalt. Dat is een misverstand. Een huurdersorganisatie zoals HBZ is wettelijk een gelijkwaardige partner voor overleg met een woningcorporatie, gemeente en de overheid. Wij doen ons best om de belangen van de ongeveer 1200 Zederikse huurders met hun eventuele gezinnen/huisgenoten zo goed mogelijk te dienen. Soms gaat dit met grote stappen, soms met wat kleinere. Maar we maken die stappen wel! Voor u en het liefst ook met u.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s