Persbericht – Keuze woningmarktregio

Woningmarktregio – nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

De colleges van Leerdam, Vianen en Zederik hebben gekozen voor de woningmarktregio Woongaard. Dit is een voorgenomen besluit op basis van het onderzoek en advies van Companen.

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan vanaf 1 januari 2019 op in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Als gevolg van de fusie staan de gemeenten voor een belangrijke keuze. Zij moeten voor het einde van dit jaar aan de minister kenbaar maken tot welke woningmarktregio de gemeente Vijfheerenlanden zou moeten behoren.
Adviesbureau Companen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en advies uitgebracht. Het advies is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden toe te voegen aan de woningmarktregio Woongaard. Vandaag hebben de gezamenlijke colleges een voorlopig besluit genomen om het advies op te volgen.
Direct betrokken partijen, zoals corporaties en gemeenten in de woningmarktregio’s U16 en Woongaard, mogen nu hun zienswijze uitbrengen op dit voorgenomen besluit. In de loop van oktober volgt dan het definitieve besluit van de gezamenlijke colleges. Daarna volgt nog het besluit van de minister van BZK.

Achtergrondinformatie

Woningmarktregio

Heel Nederland is sinds 2016 opgedeeld in 19 woningmarktregio’s. Een woningmarktregio stelt grenzen aan het geografisch werkgebied van woningcorporaties en betreft daarmee alleen de sociale huurwoningen. Deze geografische grenzen hebben vooral impact op de nieuwbouw en uitbreidingsmogelijkheden van de woningcorporaties. Afspraken over woningtoewijzing, huisvesting wonen met zorg of vergunninghouders, samenwerking op andere gebieden, kunnen ook met gemeenten buiten de woningmarktregio gemaakt worden.
De drie gemeenten die opgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden behoren op dit moment tot twee verschillende woningmarktregio’s. De gemeenten Leerdam en Zederik behoren tot de regio Woongaard. De gemeente Vianen tot de regio U16.

Onderzoek en advies

De gezamenlijke colleges hebben aan Adviesbureau Companen gevraagd een onafhankelijk en objectief onderzoek te doen naar de mogelijkheden en consequenties.
Het onderzoek moet uitmonden in een (bindend) advies over de te maken keuze. De corporaties die werkzaam zijn in de drie gemeenten en hun huurdersorganisaties zijn betrokken bij dit proces. Dit zijn KleurrijkWonen, LEKSTEDEwonen en Fien Wonen.

Woningmarktregio keuze

Bij de regiokeuze spelen een drietal uitgangspunten een rol, namelijk (1) het belang van de huurders en woningzoekenden, (2) de betekenis voor het investeringsvermogen van de corporaties en (3) de gevolgen voor bestaande bestuurlijke samenwerkingsverbanden en financieringsstromen. De keuze voor een woningmarktregio blijkt vooral van invloed te zijn op de mogelijke investeringen die de woningcorporaties mogen doen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Bij de keuze voor de regio U16 mogen twee corporaties geen nieuwe woningen meer bouwen in de nieuwe gemeente. Dat is een onwenselijke situatie. Bij de keuze voor de regio Woongaard  ogen alle drie de corporaties blijven bouwen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Voor de huurders verandert er weinig, zij hebben immers een woning en de corporaties blijven deze gewoon verhuren en onderhouden. Ook voor de bestuurlijke samenwerking heeft de keuze weinig gevolgen.
Voor de woningzoekenden ligt dat anders. Op dit moment wordt er gewerkt met twee verschillende inschrijf- en toewijzingssystemen: Woongaard voor de huurwoningen in Leerdam en Zederik en WoningNet regio Utrecht voor de huurwoningen in Vianen. De vraag is of de sociale huurwoningen in de nieuwe gemeente via één systeem (van de genoemde twee) verhuurd gaan worden of dat de twee systemen naast elkaar in gebruik blijven in de nieuwe gemeente. In alle gevallen zal gekeken moeten worden naar overgangsregelingen voor de huidige ingeschreven woningzoekenden. Omdat de keuze die hierin, samen met de corporaties, gemaakt moet worden geen invloed heeft op het advies over de te maken keuze voor de woningmarktregio, zal dit later dit jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden.
Companen concludeert, op basis van de drie uitgangspunten, dat voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden de keuze voor de woningmarktregio Woongaard de beste keuze is.

Bron: Vijfheerenlanden

.

Note HBZ

De huurdersorganisaties van Leerdam (HB Lingesteden), Vianen (HB Lekstede) en Zederik (HBZ) zijn zeer actief geweest met dit onderwerp. Zie http://www.vijfheerenhuurders.info. We lieten ons meerdere malen uitgebreid voorlichten en waren er ook onderling druk mee. Net zoals bij de woningcorporaties wilde HB Lekstede het liefst bij U16 blijven. HB Lingesteden en HBZ hadden een zeer sterke voorkeur voor Woongaard.

Om voor ons als HBZ ons doel te bereiken trokken we verder op met HB Lingesteden. We bezochten het Vijfheerenlanden-overleg en spraken daar in. We hielden presentaties bij een aantal fracties in de gemeenteraad en gebruikten de sociale media. En nog veel meer: we hadden in de vele jaren dat we bestaan nog nooit zoveel tijd in één onderwerp gestoken. We vinden het immers belangrijk dat er voldoende investeringscapaciteit in Vijfheerenlanden blijft, dat er sterke woningcorporaties zijn en dat de sociaal woningzoekenden op korte termijn een goede en betaalbare huurwoning kunnen vinden.

Als dit besluit definitief is wordt het aan minister Kasja Ollongren gezonden die voor 31 december a.s. de eindbeslissing neemt.

Wat nu rest zijn goede afspraken in het woningverdeelsysteem. Dat zijn ‘Woningnet’ voor U16 en ‘Woongaard’ voor Woongaard. Er moeten goede overgangsregelingen gemaakt worden voor degenen die vaak al lang zijn ingeschreven in zo’n systeem. Deze mensen moeten zo min mogelijk de dupe worden van al die veranderingen. Ook moet er een oplossing worden bedacht tegen onderlinge verdringing omdat de inschrijfduur in Woningnet vaak lang is en die van Woongaard relatief kort.

Nu de politiek de keuze voor een woningmarktregio heeft gemaakt is de intentie van HBZ om weer met alle huurdersorganisaties samen op te gaan trekken. Samen blijven we sterk. Samen werken is belangrijk bij de invulling van het woningverdeelsysteem maar ook voor andere zaken. We hebben in de toekomst immers ook te maken met gezamenlijke zaken zoals de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente Vijfheerenlanden.

Huurdersorganisaties hebben echt een belangrijke rol gekregen sinds de Woningwet 2015. Wij participeren op alle fronten mee die in het belang van de huurders zijn. Dat doen wij voor de meesten redelijk onzichtbaar en op de achtergrond. Soms boeken we goede resultaten, zoals het beperken van de huurverhoging. En ook bij dit onderwerp van de keuze van een woningmarktregio hebben we een belangrijke steen bijgedragen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s