HBZ, HRO en Omnivera GWZ ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Persbericht, 03-07-2017

Voorzitters Leo Smit en Rien Stek van de respectievelijke huurdersorganisaties vereniging Huurders Belang Zederik (HBZ) en stichting HuurdersRaad Hardinxveld-Giessendam (HRHG), hebben samen met directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Omnivera GWZ een handtekening onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd gezet.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
vlnr: Leo Smit, Elisabeth ter Borg, Rien Stek

In de overeenkomst is officieel vastgelegd dat huurders invloed hebben op het beleid van  Omnivera GWZ en dat zij die invloed kunnen uitoefenen vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie. Daartoe ondersteunt Omnivera GWZ beide huurdersorganisaties in materiële en immateriële zin. De huurders hebben advies- en instemmingsrecht op veel verschillende onderwerpen. De overeenkomst wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Met de samenwerkingsovereenkomst wil Omnivera GWZ niet alleen de belangrijke rol van de huurders erkennen, maar ook waarborgen. Hoewel Omnivera GWZ verantwoordelijk is voor het beleid en het beheer van alle woningen wil zij de huurders (en andere bewoners) direct betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn. Daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van huurders is bevorderlijk voor een goede dienstverlening, zo kan Omnivera GWZ beter inspelen op de wensen van huurders.

De huurdersorganisaties zijn medeverantwoordelijk voor goed wonen; zij streven ernaar de belangen te behartigen van alle bewoners. Het bestaan van werkgroepen op specifieke onderwerpen en bewonerscommissies is daarvoor essentieel. Want het werk van de huurdersorganisaties is niet alleen uitgebreider geworden, maar ook van groter gewicht. Sinds de nieuwe Woonwet van 1 juli 2015 hebben huurdersorganisaties een aan de verhuurder en gemeente gelijkwaardige positie bij het maken van de lokale prestatieafspraken. De huurdersorganisaties moeten daarom ook goed weten wat er leeft onder mede-huurders.

Er wordt al volop samengewerkt tussen de huurdersorganisaties en Omnivera GWZ. Zo schrijven de organisaties in het bewonersblad, is er gezamenlijke werkgroep veiligheid, zijn er klantenpanels over verschillende onderwerpen en wordt er structureel overleg gepleegd.

Zie ook het artikel in het bewonersblad van Omnivera GWZ.

Klik hier om de de samenwerkingsovereenkomst te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voetnoot

Een document zoals deze samenwerkingsovereenkomst ontstaat niet zomaar. Er is ongeveer een jaar aan gewerkt door de volledige besturen van de huurdersorganisaties HBZ en HRO en met een aantal personen van corporatie Omnivera GWZ. De huurders werden daarbij actief ondersteund door de Woonbond.  We moesten ons inlezen in de wet- en regelgeving. HBZ en HRO waren het op veel punten eens maar er waren ook verschillen. En ook de corporatie had zijn zienswijze en moest het ook voorleggen aan de Raad van Commissarissen. Na een aantal concepten is een gedegen overeenkomst ontstaan waar we complimenten voor ontvingen en waar we allen best trots op mogen zijn!

Op de foto staan 3 personen.  Dat is bij dit soort zaken vaak zo. Maar we hebben het z’n allen gedaan en dat vind ik belangrijk om te vermelden.

Leo Smit

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s