Drukke start in 2018

Een huurdersorganisatie hoeft zich niet echt te vervelen. In dit artikel leest u waar wij als HBZ dit eerste kwartaal van 2018 mee bezig waren en nog zijn. Het geeft een aardig beeld van de interessante activiteiten met een hoog maatschappelijk karakter.

Direct aan het begin van 2018 kwam HBZ in contact met de bewonerscommissie van het wooncomplex De Vijverhof te Meerkerk. Dit gebouw is nog niet zo oud maar er zijn vanaf het begin problemen met waterlekkage vanaf het dak en vanuit de kelder. Vanwege de oudere en soms gehandicapte bewoners kunnen gladde vloeren door waterlekkage gevaarlijke situaties opleveren. HBZ heeft een goede bemiddelende rol kunnen spelen met Fien Wonen. We hebben ook gezamenlijk een rondgang door het complex gemaakt met aansluitend een verhelderende bespreking met de bewoners, een aantal mensen van Fien Wonen en de voorzitter van HBZ. Met als resultaat dat het begin van vertrouwen door de bewoners in hun corporatie weer terug is. Op dit moment is een onafhankelijk gespecialiseerd adviesbureau aan de slag gegaan om het gebouw in bouwkundig en technisch kaart te brengen. Spoedig daarna volgt de rapportage. Fien Wonen heeft toegezegd de herstelwerkzaamheden snel en voortvarend te laten uitvoeren!

Het bestuur van HBZ volgt regelmatig bijscholing. Een huurdersorganisatie is een invloedrijke organisatie voor de woningcorporatie, de gemeente en soms ook het ministerie. We volgden samen met HV Bommerwaard een basistraining Woningwet en Overlegwet. Een leerzame dag met een vol programma. Zo krijgen we steeds meer kennis en handvatten om ons werk deskundig te kunnen uitvoeren.

We hadden onlangs onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dat zijn in principe alle huurders van de op dit moment 1144 woningen in geheel Zederik. Dat heb je het toch over ruim 2200 huurders. Voor al die huurders neemt een huurdersorganisatie als HBZ vele belangrijke beslissingen of geven gekwalificeerde adviezen aan Fien Wonen. Een handvol mensen bepaalt naar schatting voor ongeveer 2200 huurders!! Daarom is het jammer dat wij met dezelfde problemen te kampen hebben als vele andere verenigingen: de leden zijn te passief. Dat blijkt ook uit de jarenlange lage opkomt voor de jaarvergaderingen. En dat is nu juist dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ons te informeren wat er speelt en waar we ons voor moeten inzetten. Dat kan ook burenoverlast zijn, wijkverbetering, vereenzaming, technische zaken, etc.  Ons werkterrein is breed!

Natuurlijk hebben we onderling overleg tijdens de bestuursvergaderingen, dat zijn er ongeveer 8 per jaar. Ook is er 4 maal per jaar een overleg met Fien Wonen. Plus een jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen. We vergaderen in Huis Het Bosch te Lexmond. De agenda’s en notulen zijn vaak terug te vinden in ons archief op deze website.

Dit kwartaal brachten we een aantal adviezen uit aan Fien Wonen.

 1. Plan van aanpak Zonnepanelen.
  Fien Wonen gaat stapsgewijs een groot aantal woningen op vrijwillige basis voorzien van zonnepanelen. Dit om de klimaatdoelstellingen te halen en de gemiddelde energielabels naar beneden te krijgen. Het is uniek in Nederland dat deze zogenaamde PV-installaties voor de zittende huurders geheel gratis zijn. Er komt ook geen extra huurverhoging. De huurder krijgt wel netto lagere woonlasten doordat het elektrisch energieverbruik sterk gaat verminderen.
  Natuurlijk moet dit gehele traject goed, veilig en klantvriendelijk verlopen. De huurders moeten goed worden begeleid voor het aanvragen van ‘slimme meters’ en dergelijke. Daarvoor heeft HBZ een lang adviestraject doorlopen, met veel overleg met deskundigen. Ons advies is onlangs uitgebracht en we wachten nu af wat Fien Wonen ermee gaat doen. Enkele door HBZ aangedragen punten zijn op voorhand al overgenomen.
 2. Onderhoudsabonnement voor Zederik.
  Er komt een vrijwillig onderhoudsabonnement voor de huurders in Zederik. De huurders in Hardinxveld-Giessendam kenden dit al in de vorm van een servicecontract. Niet iedere huurder is handig of technisch om de klusjes in en rond de woning zelf uit te voeren. Ook is niet iedereen in staat om bijvoorbeeld de dakgoot schoon te maken zodat er geen verstoppingen en overstromingen komen met natte muren als gevolg. Wie let er op de deugdelijkheid van de gasslang? De gasslangen blijven een verantwoordelijkheid van de huurder!! Bij dit onderhoudsabonnement behoort ook een tweejaarlijkse keuring en onderhoudsbeurt.  HBZ vindt dit een goede zaak en heeft een aantal punten kunnen toevoegen aan de lijst met onderwerpen die onder dit abonnement gaan vallen. Wij hebben hier instemmingsrecht!
 3. Jaarlijkse huurverhoging
  Ieder jaar gaat de huur wat omhoog. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten maar de kosten stijgen jaarlijks en ook de wetgeving stelt steeds meer eisen aan de woningcorporatie. HBZ let er mede op dat Fien Wonen een verstandig financieel beleid voert en dat iedere Euro die aan huur binnen komt zoveel mogelijk ten bate van de huurder wordt uitgegeven. Vorig jaar is voor de groepen die het financieel wat minder hebben de huur nauwelijks gestegen, slechts 0,3%. En de voor de andere groepen hebben we ook een lagere huurverhoging dan voorgesteld in de wacht kunnen slepen. Dit jaar is de inflatie hoger dan vorig jaar en gaan we die 0,3% niet meer halen. Op dit moment is ons advies in een afrondende fase en wordt het volgende week aangeboden aan Fien Wonen. Zij gaven ons daarna een onderbouwd antwoord als men afwijkt van ons advies.

Hiermee hebben we u een inkijkje gegeven in de activiteiten van een huurdersorganisatie. We gaan ons wat meer profileren. Dat doen we overigens al jaren digitaal. Jaarlijks ontvangen de huurders een nummer van het blad ‘Huurwijzer’ van de Woonbond. Met daarin de huurverhogingsspecial. Wat weinig huurders weten dat dit blad al vele jaren via HBZ wordt verspreid. Dit jaar komt het over de post, samen met een brief en onze flyer. Dat weten de huurders wèl hoe dat blad in uw brievenbus terecht komt. Ook bij de jaarlijkse brief over de huurverhoging die Fien Wonen u zendt zit informatie van HBZ. Wij schrijven ook steeds paginagrote artikelen in het bewonersmagazine van Fien Wonen.

Wij hopen dat zoveel mogelijk huurders zich aanmelden op onze digitale nieuwsbrief. Dat moet u zelf doen, uw persoonsgegevens bij Fien Wonen zijn afgeschermd. Ook bij ons zijn uw gegevens veilig in een afgeschermd systeem en worden nergens andere voor gebruikt. De nieuwsbrief is voor ons de manier bij uitstek om u periodiek te informeren!

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s