Waar zijn de betaalbare starterswoningen?

In het voormalige Zederik zijn vele jaren te weinig starterswoningen gebouwd. Hierdoor zijn de jongeren uit Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek weggetrokken naar Gorinchem, Nieuwegein en andere steden. Waardoor de vergrijzing in onze kernen extra in de hand is gewerkt en voorzieningen zoals winkels versneld verdwenen.

Nu hangen er spandoeken in Ameide waarin de huidige jeugdige bevolking hun ongenoegen uit over de afwezigheid van betaalbare starterswoningen.

Wij vinden dit een goed signaal!

De huidige burgemeester kan hier echter weinig aan doen. Deze situatie is ontstaan doordat er jaren niet gebouwd mocht worden in het voormalige Zederik. En omdat de politiek vele jaren te weinig aandacht aan de sociale woningbouw besteedde en omdat de politieke partijen onze herhaalde oproepen grotendeels negeerden.

De woningbouwvereniging van destijds, Goed Wonen Zederik (GWZ), nam in onze ogen te weinig initiatief. Er was meer aandacht voor projecten met een mooie architectuur die daardoor onnodig duur waren. De wettelijk toegestane inbreng van een huurdersorganisatie was toen minder dan nu. De directie van GWZ vond ons vaak wat lastig….

Nu hebben we te maken met Fien Wonen en veranderde wetgeving. Sinds het wanbeleid van Vestia en andere woningcorporaties is er veel veranderd. Via de Woningwet zijn onze rechten en inbreng nu sterk verbeterd.

Fien Wonen begint nu ook te onderkennen dat er voldoende starterswoningen moeten komen. We hebben een flinke achterstand opgelopen. Dit kwam ook wel omdat te weinig jongeren zich niet of te laat als woningzoekende inschreven bij Woongaard. Dit is regionale Funda voor de woningcorporaties. Alle inschrijvingen gaan via Woongaard. Als HBZ het onderwerp ‘starterswoningen’ ter sprake bracht zei de woningcorporatie dat de nood niet zo hoog was omdat men zich baseerde op de gegevens van Woongaard. Nu er spandoeken in Ameide hangen wordt het probleem ineens zichtbaar.

De rol van de gemeente is dat er voldoende bouwlocaties beschikbaar moeten komen met een grondprijs die betaalbaar is voor een woningcorporatie. Als Fien Wonen de grond alleen tegen opgedreven commerciële prijzen kan kopen is het niet meer mogelijk om betaalbare woningen te realiseren. Er zijn projecten in Ameide (De Kandelaar), in Meerkerk (De Weide III) en andere kernen gaande waar ongeveer 1/3 deel voor sociale woningbouw gereserveerd zou moeten worden.

Op dit moment zijn we bezig met het maken van de prestatieafspraken. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Dit jaar is ee veel veranderd: Zederik is Vijfheerenlanden geworden. Er zijn nu 3 woningcorporaties, 3 huurdersorganisaties en 1 gemeente. Dat zijn 7 partijen. De woningwet schrijft gelijkwaardig tripartite overleg voor: 3 patiënten: woningcorporaties, huurdersorganisatie en gemeente. De 3 huurdersorganisaties hebben zich op initiatief van HBZ verenigd in de werkgroep Vijfheerenhuurders. Vanwege Corona verlopen de besprekingen nu via Teams.

De Vijfheerenhuurders hadden onlangs een Teams-overleg om het aanstaande tripartite overleg voor te bereiden en nu ook weer staat de voldoende beschikbaarheid van betaalbare starterswoningen weer hoog op onze wensenlijst. De komende weken moeten deze prestatieafspraken voor 2021 en verder worden vastgelegd.

Wat kan u als burger doen?

De gemeenteraad moet de prestatieafspraken vast stellen. Voordat dit gebeurt beraad een commissie van afgevaardigden uit de politieke partijen zich hierover. De commissie doet het eigenlijke voorbereidende werk. Als een commissie het eens is wordt een voorstel als ‘hamerstuk’ naar de gemeenteraad gezonden. Het kan ook een ‘bespreekstuk’ worden.

Iedere burger of belanghebbende kan inspreken. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk bij een commissie of de gemeenteraad. Meldt u als persoon of als groep bij de griffie en kom zelf persoonlijk inspreken. Dat heeft het meeste effect. Doe dit snel want de besprekingen voor het prestatieafspraken worden nu opgestart. Dhr. Willemsen heeft dit reeds gedaan. Perfect.
Dit is de ingezonden brief van de insprekers.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s