Verhuurderheffing

De verhuurderheffing is ingevoerd in 2013. Deze heffing voor verhuurders over de waarde van voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector is met weinig enthousiasme ontvangen. De tegenstand tegen deze heffing groeit. Voor deze gelden kan een woningcorporatie betere dingen doen voor hun huurders.

Historie

De verhuurderheffing kwam mede tot stand door de inbreng van de PvdA. Lees de bijdrage met uitleg op de pagina van Adri Duivesteijn. Deze uitleg geeft een goed beeld van de historie. Daarna werd Stef Blok (VVD) belast met de invoering.

Doel verhuurderheffing

Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders. Dit heet de verhuurderheffing. De verhuurderheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen zijn ingevoerd om de woningmarkt beter te laten functioneren.

Wat zegt de Rijksoverheid?

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 720,42 per maand (prijspeil 2019). In 2019 is de verhuurderheffing 0,561%.
Lees hier het gehele artikel.

Wat zegt de Woonbond?

Haags woonbeleid zadelt woningcorporaties op met miljardentekort.
Door de hoge belastingdruk op woningcorporaties kampt de sector in 2035 met een tekort van maar liefst 31 miljard euro. Dat is de conclusie van een lang verwacht onderzoek vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën.
Lees hier het gehele artikel.

Wat zegt Aedes?

Aedes is de organisatie waarin vrijwel alle woningcorporaties zijn verenigd.
De miljarden die woningcorporaties via de verhuurdersheffing afdragen aan de schatkist, zijn hard nodig in de sociale huursector. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Corporaties willen daar graag mee aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, kost een veelvoud daarvan aan investeringen.
Lees hier het gehele dossier.

Wat zegt woningcorporatie Fien Wonen?

De verhuurdersheffing vormt ieder jaar een grote last op de jaarrekening van Fien Wonen. In 2019 betaalde Fien Wonen €2.811.745,- aan verhuurdersheffing. Deze extra belasting op de verhuur van woningen staat haaks op de wens van het Rijk en de corporaties om tijdens de wooncrisis meer woningen te bouwen en de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.
Lees hier het gehele artikel.

Samen met 180 andere woningcorporaties, de Woonbond, Aedes verzet Fien Wonen zich heftig tegen de verhuurderheffing. Hou in het achterhoofd dat onze huurders lage inkomens hebben en dat zij dus €72,- per maand aan de verhuurdersheffing betalen.
Lees hier het gehele artikel.

Standpunt HBZ

Natuurlijk is ook HBZ tegen deze onredelijke verhuurderheffing. Wij trekken daarin samen op het onze zusterorganisatie HRHG en De Woonbond. We lezen de publicaties, we volgen webinars van de Woonbond en steunen Fien Wonen waar we kunnen om van deze heffing af te komen of sterk te verminderen. Er lopen rechtszaken van huurders tegen de overheid. Het verzet is groot.

HBZ en de Woonbond wil met de komende verkiezingen van de Tweede Kamer meer aandacht vragen voor de verhuurderheffing. Wij willen de politieke partijen van onze gemeente Vijfheerenlanden gaan benaderen om hun standpunt te vernemen inzake de verhuurderheffing. Dan kunt u mogelijk daar uw stemgedrag op aanpassen en kiezen of u wel of niet op een partij wilt stemmen die €864,00 per jaar van uw sociale huurprijs naar de schatkist laat vloeien. Geld dat wij zelf in Vijfheerenlanden uitstekend beter kunnen besteden.

Publicatie in het Algemeen Dagblad

Het Algemeen Dagblad publiceerde zaterdag 26-09-2020 het onderstaand artikel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s