Ondertekening Sociaal Plan en Samenwerkingsovereenkomst

Sociaal Plan voor sloop en renovatie

Op 17 juni 2021 is een nieuw Sociaal Plan van Fien Wonen ondertekend door de gemeenten Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam en door de huurdersorganisaties Huurders Belang Zederik en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam. Het Sociaal Plan is een belangrijk document voor onder andere de huurders van de woningcorporaties. Hierin zijn afspraken vastgelegd die te maken hebben met de uitvoering van grote werkzaamheden aan de huurwoningen van Fien Wonen. Grote werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het grondig renoveren, slopen of herbouwen van woningen.

Afspraken
Fien Wonen, de beide gemeenten en huurdersorganisaties Huurders Belang Zederik (HBZ) en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam (HRHG) hebben in het Sociaal Plan afspraken gemaakt over regels die gelden tijdens projecten. Deze afspraken zorgen er voor dat huurders weten waar ze aan toe zijn en wat er wel en niet mogelijk is. Dit gaat bijvoorbeeld over verhuismogelijkheden en verhuisvergoedingen. De afspraken zijn zo gemaakt dat ze aansluiten op de wet- en regelgeving en de urgentieverordening van de gemeenten.

Krachten bundelen
Er zijn maar liefst vijf partijen betrokken bij het Sociaal Plan. Ook de huurders zijn meegenomen in het traject door vertegenwoordiging van de huurdersorganisaties. Zij vertegenwoordigen de huurders en behartigen hun belangen. De gemeenten zijn betrokken omdat zij de regels voor (her)huisvesting hebben vastgesteld. Fien Wonen beheert de woningen en is eigenaar waardoor de woningcorporatie ook betrokken is het bij het Sociaal Plan. Er is gekozen voor het opstellen van gezamenlijke afspraken en een gezamenlijke ondertekening. Reinier van der Kuij, adviseur Strategie en Beleid, geeft aan: “Hiermee laten we zien dat we aan alle belangen denken tijdens de projecten. Het Sociaal Plan geldt tijdens projecten voor alle huurders die in de woningen van het project wonen, voor de gemeente waar het project plaats vindt en voor Fien Wonen. Met dit nieuwe Sociaal Plan scheppen we duidelijkheid voor de huurders tijdens een project.”

Klik hier om het document in te zien.

Basis
Dit sociaal vormt de basis voor projecten van sloop en renovatie. Per project kan in aanvulling op dit basis sociaal plan een project sociaal plan worden opgesteld dat de details voor dat project regelt.

Samenwerkingsovereenkomst


De huurdersorganisaties Huurders Belang Zederik (HBZ) en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam (HRHG) hebben donderdag 17 juni 2021 de samenwerking verlengd met woningcorporatie Fien Wonen. In het document is vastgelegd hoe we de komende 3 jaar samenwerken en wat we van elkaar verwachten.

De huurdersorganisaties vertegenwoordigen de belangen van de huurder. Kortom, zij zijn de stem van de huurder bij Fien Wonen. Fien Wonen werkt samen met 2 huurdersorganisaties. Voor de huurders in Hardinxveld-Giessendam is er Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en voor de huurders van Fien Wonen uit Vijfheerenlanden is er Huurders Belang Zederik.

Klik hier om het document in te zien.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s