Huurverhoging 2019

Huurverhoging_001

Ook dit jaar wordt de huur weer verhoogd. Liever willen we dit niet maar alle prijzen zijn het afgelopen jaar landelijk met 1,6% gestegen en daarmee ook de kosten voor woningcorporatie Fien Wonen.
De maximale huurverhoging is wettelijk vastgesteld. HBZ heeft als huurdersorganisatie een adviesrecht.

U heeft een brief ontvangen van Fien Wonen waarin staat dat Huurders Belang Zederik (HBZ) een advies heeft uitgebracht over de vastgestelde huurverhoging. Onderstaande uitleg geeft dit proces weer..

Een huurverhoging komt tot stand via een driestappen plan:
1. De woningcorporatie formuleert een adviesaanvraag.
2. De huurdersorganisatie neemt een standpunt in en brengt een advies uit.
3. De woningcorporatie stelt de huur vast.

1. Adviesaanvraag woningcorporatie Fien Wonen

Voorstel huurverhoging per 1 juli 2019 door de woningcorporatie Fien Wonen voor Vijfheerenlanden:

 1. Een huurverhoging van maximaal 1,6% voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen tot €42.436,-.
 2. Een huurverhoging van maximaal 5,6% voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen vanaf €42.436,-. We toppen de huren af op €720,42 (liberalisatiegrens) om geen extra woningen in het niet-DAEB segment te plaatsen en we toppen af op de passendheidsgrenzen voor toewijzing (DAEB = Diensten van Algemeen Economisch Belang, die zijn alle gereguleerde woningen van woningcorporaties).
 3. Huurwoningen in de vrije sector (boven €720,42) een huurverhoging krijgen een huurverhoging van 4,1% (inflatie 1,6% plus 2,5%).
 4. Woonwagens en standplaatsen krijgen een huurverhoging van 3,1%.
 5. Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1,6% (afgerond op hele euro’s naar boven).

 

2. Advies huurverhoging 2018 door HBZ

HBZ besprak het voorstel voor de huurverhoging 2019. Geen enkele huurverhoging voorstellen aan Fien Wonen was kansloos. Fien Wonen heft immers te maken met de jaarlijkse prijsstijgingen en moet aan vele verduurzamingseisen voldoen.

HBZ hield wel een enquête (poll) die door een aantal huurders is ingevuld en waar bleek dat de meester huurders een huurverhoging van 1,3% voor eerste doelgroep wel redelijk vond.

We besloten net zoals vorige jaar onze medehuurders met de laagste inkomens het meest te ontzien. De Belastingdienst informatie aan Fien Wonen welke huurder onder en boven de landelijk vastgestelde inkomensgrenzen zit en informeert de huurder daarover.

Het voorstel van HBZ en HRHG (Hardinxveld-Giessendam) voor de huurverhoging per 1 juli 2019 aan Fien Wonen luidt:

 1. Een huurverhoging van maximaal 1,3% voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen tot €42.436,-.
 2. Een huurverhoging van maximaal 4,5% voor sociale huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen vanaf €42.436,-.
  De overige voorstellen van Fien Wonen neemt HBZ ongewijzigd over:
 3. Voor huurwoningen in de vrije sector (boven €720,42) een huurverhoging doorvoeren van het wettelijke maximum 4,1%.
 4. Woonwagens en standplaatsen krijgen een huurverhoging van 3,1%.
 5. Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1,6%.

.

3. De woningcorporatie Fien Wonen stelt de huur vast

Huuraanpassing per 01-07-2019

 1. Huishoudens met een inkomen tot €42.436,- krijgen een inflatievolgende huurverhoging voor hun woning van maximaal 1,5%.
 2. Huishoudens met een inkomen vanaf €42.436,- krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging voor hun woning van maximaal 5,6%.
 3. Woningen met een huurprijs boven de €720,42 krijgen een huurverhoging van 4,1%.
 4. Woonwagens en standplaatsen krijgen een huurverhoging van 3,1%.
 5. Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1,6%.

Uitzondering

Niet iedereen met een inkomen vanaf €42.436,- krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging. Van een inkomensafhankelijke huurverhoging zijn uitgezonderd:

 • Huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 • Een huishouden van vier of meer personen.
 • Chronisch zieken of gehandicapten.

Bij Fien Wonen staan Anita den Oudsten of Francisca Zwartbol u graag te woord als u vragen over deze uitzonderingen heeft. Het is best een lastige materie. T: 0184 – 61 44 88 of E: info@fienwonen.nl.

 

Account Fien Wonen

Misschien heeft u een account bij Fien Wonen op het huurdersportal “Mijn Fien Wonen“. U kan daar uw huurpunten checken die bepalend zijn voor de hoogte van uw huur.

 

Slotwoord HBZ

Je krijgt ook als huurdersorganisatie niet altijd je volledige zin, ook al denken wij dat we een redelijke advies hebben uitgebracht. We hebben alleen bij het eerste punt een resultaat kunnen behalen: Fien Wonen stelde 1,6% voor, HBZ wilde dit beperken tot 1,3%. Het is uiteindelijk 1,5% geworden. Een winst van 0,1%. De huurders die in groep 1 vallen vormen wel de overgrote meerderheid van de huurders en zijn ook de minst draagkrachtige huurders. Dat lijkt misschien weinig, maar in de loop der jaren wordt dit verschil in geld uitgedrukt steeds groter. Bij iedere volgende huurverhoging telt deze aftrek van 0,1% steeds mee.

In de brief die u van Fien Wonen ontving staat hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. Ook heeft iedere huurder het blad Huurwijzer van de Woonbond ontvangen, later gevolgd door door onze begeleidende brief en onze flyer. In deze Huurwijzer is een huurverhogingsspecial opgenomen waarin veel informatie staat. We hopen dat deze info nuttig is voor u.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s