Ledenraadpleging huurverhoging 2019

Inleiding

Jaarlijks worden de huren van de sociale huurwoningen door Fien Wonen aangepast. HBZ probeert natuurlijk steeds deze jaarlijkse huurverhoging met name voor de lagere inkomens zeer beperkt te houden! Wij zetten in voor een maximaal inflatie-volgende huurverhoging, het liefst nog wat minder. Ook dit jaar gaan we weer een soortgelijk advies uitbrengen. Een woningcorporatie moet dit advies zeer serieus behandelen en een gefundeerd antwoord geven als men anders besluit.

Voorstel door Fien Wonen – Huurverhoging per 1 juli 2019

  1. Een huurverhoging van 1,6% voor huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen tot en met € 42.436,-. Dit zijn de meeste woningen.
  2. Een huurverhoging van 5,6% voor huurwoningen van huishoudens met een jaarinkomen vanaf € 42.436,-. We toppen de huren af op € 720,42 (liberalisatiegrens) om geen extra woningen in het niet­-DAEB segment te plaatsen (DAEB = Diensten voor Algemeen Economisch Belang).
  3. Voor huurwoningen in de vrije sector (boven € 720,42) een huurverhoging doorvoeren van het wettelijke maximum is 4,1% (inflatie 1,6 % plus 2,5%), tenzij in de huurovereenkomst een huurverhogingsclausule is
  4. Voor de woningen deel uitmakend van de woningen die wellicht worden gerenoveerd of gesloopt een huurverhoging van 0% toe te passen.
  5. Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1,6% (afgerond op hele euro’s naar boven).

Geef uw mening

Bent u huurder van Fien Wonen in Vijfheerenlanden?
Wat vindt u? Wat moeten wij volgens u redelijkerwijs adviseren aan Fien Wonen?
Lees de keuzemogelijkheden a.u.b. aandachtig door voordat u op [Vote] klikt.
U had tot 25-03-2019 de tijd om te reageren. De poll is nu gesloten.