Van passend toewijzen naar passend wonen

Aedes, 7 juni 2018

Woningcorporaties moeten niet alleen bij de toewijzing van een huurwoning kijken of die past bij het huishouden en of de huurprijs past bij het inkomen. De samenstelling van huishoudens en inkomens verandert. Door daar naar te blijven kijken kunnen corporaties meer mensen een passende woning bieden en huren betaalbaar houden. Dat staat in een door 23 woningcorporaties ondertekend manifest dat ze op 7 juni 2018 aanbieden aan minister Ollongren van Wonen.

Aanzet voor gesprek
Het manifest is geen afgerond voorstel maar de aanzet voor een gesprek, schrijven de corporaties: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze woningvoorraad en financiële middelen volkshuisvestelijk veel meer kunnen betekenen voor huurders en woningzoekenden. Nu ontstaat er scheefgroei en wonen mensen te duur, goedkoper dan nodig, te krap en groter dan nodig. Dat kun je tegen gaan door veel gerichter te blijven kijken wie welke huurwoning nodig heeft en wat een faire huurprijs is die bij het inkomen, het type huishouden en de woning past. Zo ga je van passend toewijzen naar passend wonen.’

Geen stelselwijziging
De corporaties denken niet aan een grote stelselwijziging, maar bijvoorbeeld aan huurverhoging of huurverlaging op basis van gewijzigd inkomen of huishoudensamenstelling. Gezien de grote verschillen tussen ontspannen woningmarkten en hogedrukregio’s denken de corporaties aan een landelijk kader dat ruimte biedt voor regionale en lokale invulling. Dat kan via prestatieafspraken van corporaties met huurders en gemeenten.

Keuzevrijheid en zekerheid
Aedes herkent het probleem dat de corporaties aansnijden, zeker in de regio’s waar de wachttijden voor sociale woningen lang zijn en de doorstroom laag is. Daarom verwelkomt de branchevereniging het initiatief van de corporaties om met meer partijen in gesprek te gaan over passend wonen. De discussie roept vragen op over de keuzevrijheid van huurders en hun zekerheid om te kunnen blijven wonen in de eerder aan hen toegewezen huurwoning. Daar staat tegenover het collectieve belang om zo veel mogelijk huishoudens een passend en betaalbaar huis te kunnen bieden. Ook moet onderzocht worden of de voorgestelde jaarlijkse toetsing en daaraan gekoppelde huurverhoging of huurverlaging het meest effectieve instrument is om passend wonen te bevorderen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s