Woonagenda 2017-2021: ‘Aan de slag in buurten, wijken, dorpen en steden’

Bericht van Aedes, 20-04-2017

Woningcorporaties gaan de komende jaren weer veel meer huurwoningen bouwen dan de laatste jaren. Sociale huurwoningen worden energiezuiger. Huren blijven betaalbaar. Deze ambities staan in de door de leden van Aedes vastgestelde Woonagenda. Woningcorporaties willen de komende jaren werken aan deze vier thema’s, in nauwe samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, huurdersorganisaties, zorgverleners en welzijnsinstellingen.

Zorgen dat mensen met lagere inkomens in een bij hen passend en betaalbaar huis wonen; de opdracht van woningcorporaties is duidelijk. Er wonen momenteel vier miljoen Nederlanders in een huurwoning van een woningcorporatie. Maar er wachten nog steeds veel mensen op een voor hen geschikte en betaalbare woning. Corporaties bouwen daarom de komende jaren meer sociale huurwoningen. Gemeenten stellen hiervoor meer grond beschikbaar.

Energiezuinig
Daarnaast maken corporaties hun woningen in een hoger tempo energiezuiniger. Corporaties zorgen dat hun woningen in 2050 allemaal CO2-neutraal zijn. Door deze verduurzamingsoperatie wordt de betaalbaarheid voor huurders ook verbeterd. Corporaties komen in 2021 door een inhaalslag uit op gemiddeld energielabel B voor hun woningen. Zij versnellen de investeringen in zonnepanelen, warmtenetaansluitingen en woningisolatie.

Betaalbaarheid
Een groeiend aantal huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. Woonbond, VNG en Aedes maken zich hier grote zorgen over. Zij beschouwen de betaalbaarheid voor de doelgroep als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van huurders, corporaties, Rijk en gemeenten. Het is daarom van belang om gezamenlijk afspraken te maken om het aantal huurders met een betaalrisico te verkleinen. Het Sociaal Huurakkoord dat Woonbond en Aedes sloten om de betaalbaarheid voor huurders te garanderen, loopt tot mei 2018. Verdere huurmatiging is noodzakelijk. Corporaties zetten hiervoor een deel van hun investeringscapaciteit in.

Leefbare wijken en bijzondere doelgroepen
Corporaties streven naar maatwerk in wonen. Ze komen met zorgverleners tot oplossingen voor ouderen en anderen die zorg aan huis nodig hebben. Corporaties helpen jongeren aan hun eerste woning en helpen mensen weer op weg na een scheiding. 10.000 mensen die nu beschermd wonen of in maatschappelijke omvang zitten, stromen in de ambitie van corporaties door naar woningen in wijken. Lokaal maatwerk zorgt ervoor dat er in wijken geen opeenstapeling van problemen optreedt.

Aan de slag in buurten, wijken, dorpen en steden
Deze ambities van woningcorporaties voor de komende jaren zijn door branchevereniging Aedes bij elkaar gebracht in een Woonagenda, die 20 april 2017 werd vastgesteld door de leden van Aedes. Deze agenda wordt gesteund door de Woonbond en VNG.

De Woonagenda is een startpunt voor overleg met allerlei partijen die bij kunnen dragen aan verbetering van het wonen in Nederland. Vervolgens kunnen overal in het land gemeenten, huurdersorganisaties, zorgverleners, welzijnsinstellingen, huurdersorganisaties en andere partijen met woningcorporaties aan de slag in buurten, wijken, dorpen en steden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s