Woningmarktregio’s

Wat voor gevolgen kunnen de fusie van Zederik naar Vijfheerenlanden hebben? Op 30 augustus 2016 zijn op verzoek van gemeenten woningmarktregio’s vastgesteld. Daarmee hebben alle corporaties in Nederland die geen categorale instelling zijn een kernwerkgebied gekregen. Binnen dit gebied mogen zij in alle gemeenten werkzaam zijn. Daarbuiten mogen zij geen aanvang meer maken met nieuwbouw en aankoop van vastgoed.

In totaal zijn negentien verzoeken voor woningmarktregio’s goedgekeurd. Deze zijn in samenhang bekeken en beoordeeld. Alle gemeenten zijn deel van een regio en voor elke corporatie die geen categorale instelling is, is een kernwerkgebied bepaald. Daarmee is een dekkend beeld van Nederland ontstaan:

Woonmarktregio's_NL__2016

Leerdam en Zederik zijn nu ingedeeld in regio 13: Woongaard.
Vianen zit nu bij regio 9: U16.

Wat kan er voor Zederik veranderen als we samen met Leerdam en Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaan vormen?

Wachttijd voor een huurwoning

Als je nu (2017) actief via Woongaard naar een huurwoning in Zederik zoekt geldt een gemiddelde wachttijd van 7 maanden. Dit komt omdat de woningmarkt in onze regio redelijk ontspannen is.  In de Utrechtse regio U16, waar onder andere Utrecht, Nieuwegein en Vianen in zitten is de gemiddelde wachttijd 5 à 7 jaar.

Een gemeente mag wettelijk slechts actief zijn in één woonregio. Wat wordt het na de fusie? Blijven we bij Woongaard of moeten we naar U16?
Een andere (kleine) mogelijkheid is dat Woongaard en U16 worden samengevoegd, maar ook dan zal de druk op de woningmarkt in het huidige Zederik erg toenemen. En daardoor de samenstelling van onze inwoners kan veranderen.

U16 heeft op dit moment wel een kleine kernen beleid: inwoners van een kleine kern krijgen de eerste 2 weken dat een huurwoning beschikbaar komt voorrang.

Investering door de woningcorporatie wordt moeilijker

Het is voor corporaties verboden nieuwbouw te plegen en aankopen te doen buiten de aan hen toegewezen regio. Onze Zederikse corporatie is nu Omnivera GWZ. Na de fusie is de corporatie gevestigd in Hardinxveld-Giessendam. De corporatie heeft nu ongeveer 1150 woningen in de kernen van Zederik. Als na de herindeling Zederik gemeente Vijfheerenlanden wordt moet er een keuze worden gemaakt voor een woonmarktregio: Woongaard of U16. Want een corporatie mag niet in 2 woonmarktregio’s werkzaam zijn.

Stel dat Hardinxveld-Giessendam in Woongaard blijft en Vijfheerenlanden gaat naar U16 dan zal men in het huidige Zederik zeer worden beperkt wat betreft investering in nieuwbouw. Voor de bestaande voorraad verandert vooralsnog niets. De corporatie zal dan zelf geen nieuwbouw meer mogen plegen in het huidige Zederik en kan dat alleen in samenwerking met een andere corporatie in het gebied van U16. Deze corporatie kan dan bouwen en onze corporatie kan dan de toewijzing en het beheer voor haar rekening nemen. Wij worden daarmee wat afhankelijker!!

Keuzemomenten

Op dit moment (voorjaar 2017) moet er nog een keuze worden gemaakt voor de provincie waarin de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaat vallen. De verwachting is dat dit provincie Utrecht gaat worden. Voor Vianen heeft dat geen gevolgen wat betreft de huurmarkt, voor Leerdam en Zederik waarschijnlijk wel. Dit is dan weer mede afhankelijk van de volgende stap: blijft Zederik toch in Woongaard of moeten we naar U16. Deze keuzen kunnen grote gevolgen hebben voor onze huurders!!

Rol huurdersorganisatie

De rol van een huurdersorganisatie is voornamelijk adviserend en voorlichtend. Zo’n advies komt niet zomaar tot stand. We hebben ons terdege voorbereid via diverse bijeenkomsten waarbij ook deskundigen van de woningcorporaties actief waren. Dit is één van de belangrijkste onderwerpen die we de laatste jaren onder handen hadden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s