Prestatieafspraken 2021

Persbericht, 07-12-2020

Prestatieafspraken 2021 gemeente Vijfheerenlanden, woningcorporaties en huurdersorganisaties

Op 7 december 2020 heeft de ondertekening van de prestatieafspraken over het onderwerp ‘Wonen’ voor het jaar 2021 plaatsgevonden. De prestatieafspraken gaan over de volgende belangrijke thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid, participatie en projecten.

Het is voor het eerst sinds de oprichting van de gemeente Vijfheerenlanden, dat alle zeven partijen tegelijkertijd betrokken zijn geweest bij het opstellen van deze afspraken. De drie woningcorporaties, KleurrijkWonen, Fien Wonen en LEKSTEDEwonen, de huurdersorganisaties, Huurders Belangenorganisatie Lingesteden, Huurders Belang Zederik en Stichting Huurdersberaad LEKSTEDEwonen en de gemeente Vijfheerenlanden hebben hun handtekening gezet onder de gemaakte afspraken in een digitale vergadering.

Gezamenlijke afspraken

Jaarlijks doen de woningcorporaties voor 1 juli een voorstel (‘Bod’) aan de huurdersorganisaties en de gemeente over hun plannen en ambities voor het komende jaar. Dit voorstel bespreken partijen met elkaar om gezamenlijk te komen tot concrete afspraken. Waar dit normaal gesproken een tripartiet (met drie partijen) overleg betrof, werd het dit jaar een ‘zeven-partiet’ overleg. Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis heeft deze samenwerking digitaal plaatsgevonden door middel van verschillende overleggen. Ondanks deze nieuwe situatie is het gelukt om intensief met elkaar samen te werken en afspraken voor het jaar 2021 te maken over de verschillende thema’s.

Voldoende sociale huurwoningen

Met alle partijen willen we zorgen voor voldoende sociale huurwoningen voor degenen die dit het hardst nodig hebben. De corporaties doen dit door zich in te zetten voor minimaal het behoud van de voorraad sociale huurwoningen en de gemeente ondersteunt dit door in gezamenlijkheid een meerjarenprogramma voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen op te stellen. Hierin is ook aandacht voor doelgroepen als ouderen en starters.

Kijk ook eens op de nieuwspagina van de Vijfheerenhuurders.
Of lees Het Kontakt.

Uw reacties-suggesties zijn weer welkom!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s