25 jaar HBZ !!

30 november 1994 verschenen Arie Stravers (voormalig voorzitter), Ewit Hendrik Kortlever (voormalig penningmeester) bij notaris mr. Dirk Cornelis Goes te Molenaarsgraaf. Zij waren gevolmachtigd door de toenmalige bestuursleden Jetty Stasse, Jorzinus Boogaard en Cornelus van den Dool om de eerste statuten van Vereniging Huurders Belang Zederik (HBZ) te laten passeren. Daarmee was de oprichting van onze vereniging formeel een feit en bestaan we 30 november 2019 zomaar 25 jaar! 30 november 1994  is de formele oprichtingsdatum: de oudste aangetroffen documenten dateren van 22 maart 1993.

In de statuten staan het doel, de organisatie en de rechten en plichten van onze vereniging. HBZ wil geen stichting zijn zodat de leden controle kunnen houden. De leden van HBZ zijn de huurders van nu woningcorporatie “Fien Wonen” in Vijfheerenlanden. Onlangs zijn onze statuten aangepast naar de huidige stand van zaken.

Er is heel veel veranderd in die 25 jaar. In Lexmond was woningbouwvereniging “De Goede Woning” (81 jaar!) actief, in de andere kernen van de toenmalige gemeente Zederik waren de huurwoningen in eigendom en beheer van het gemeentelijk Woningbederijf. Oudere inwoners spreken nog steeds over “de gemeente” als ze de woningcorporatie bedoelen. Per 01‑01‑2001 zijn alle sociale huurwoningen onder gebracht in de woningstichting “Goed Wonen Zederik”. Na wat jaren van fusieperikelen zijn we nu huurders van “Fien Wonen”.

In de begintijd van ons bestaan hadden wij het gevoel dat we werden gedoogd. De relatie met de woningcorporatie was soms wat stroef. Men moest echt wennen aan inspraak en de huurders als klanten te zien. Nu is de wetgeving aangepast en waait er ook een andere wind door de woningcorporatie. HBZ een gelijkwaardige partner voor Fien Wonen en gemeente Vijfheerenlanden geworden, natuurlijk ieder in zijn eigen rol. We zijn zomaar ‘stakeholder’ geworden.

Als je de notulen van 1994 en heden vergelijkt valt het op dat sommige items blijven terug komen. Natuurlijk betreft dat de jaarlijkse adviesaanvragen over de huurverhoging, het huurbeleid, woningonderhoud en de begroting van de woningcorporatie. Door de huidige Woningwet brengt HBZ ook adviezen uit over de benoeming en beoordeling van de directeur‑bestuurder van Fien Wonen, Boilers, Complexstrategie, Duurzaamheidsbeleid, Huurovereenkomst en Algemene Huurvoorwaarden, Prestatieafspraken met de gemeente, Vraaggestuurd onderhoud, Woningmarkregio en woonruimteverdeelsysteem en de aanleg van zonnepanelen.

Enige namen van de pioniers en latere toenmalige HBZ-bestuursleden die wij in het zonnetje willen zetten zijn:
Arie Stravers, Ewit Hendrik Kortlever, Jetty Stasse, Aart Streefkerk, Nicole van Ieperen, Bart Rijnhout, Sjors Boogaard, Ron de Meij, Co Bikker, Balt Stremmelaar, Bob Grijm, Anneke de Kruijk, Cor Nijhof, Otto Streefkerk, Mark Anton Spek, Robin van Oort, Riek Grijm‑Schouten, André de Vaal, Thea Bolwijn. We hopen dat we niemand zijn vergeten.
Het huidige bestuur wordt gevormd door Leo Smit, Ina Roos, Susan Schep en Hannie Hoffman.

Van Fien Wonen ontvingen we een smakelijk presentje.

Saai? Helemaal niet! Fatsoenlijke sociale volkshuisvesting gaat ons allen aan. Het bepaalt in grote mate de leefbaarheid in uw woonwijk, als voor de huiseigenaren. Als je bijvoorbeeld kijkt wat er nu voor duurzaamheidsmaatregelen op ons af komen dan blijkt dit echt voor ons allen van grote invloed te worden. Iedereen gaat daar iets van merken, ook huurders. Deze maand hebben wij een advies Duurzaamheid 2019-2035 uitgebracht. Natuurlijk volgen wij ieder jaar een paar avonden scholing om bij te blijven.

Natuurlijk gaan we ons lustrum met u vieren!! We doen dit medio maart 2020, eventueel gecombineerd met een snelle jaarlijkse ledenvergadering. Wat we daarna gaan doen wordt in februari 2020 bekend gemaakt. We zijn nog ideeën aan te uitwerken. Er zullen enkele gastsprekers zijn, zoals de directeur-bestuurder en de betrokken wethouder of de nieuwe burgemeester van Vijfheerenlanden. Met daarna een voor de huurders interessant actueel  hoofdonderwerp, wellicht onder leiding van een extern deskundige. Wij hopen op een mooie opkomst en  grote zaal van het dorpshuis te kunnen vullen! Via de website komt aan aanmeldformulier beschikbaar. Via de

Heeft u een idee voor een goed hoofdonderwerp? Zend een email naar HBZederik@gmail.com.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s