Persbericht – Prestatieafspraken 2020

Prestatieafspraken tussen gemeente Vijfheerenlanden, Fien Wonen en Huurders Belang Zederik 2020 vastgelegd

Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder van Fien Wonen, wethouder Marcel Verweij van de gemeente Vijfheerenlanden, en bestuursvoorzitter Leo Smit van Huurders Belang Zederik ondertekenden vandaag de prestatieafspraken voor 2020.

2019-12-13_002__Ondertekening_prestatieafspraken_VHL__HBZ

Omdat op 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan, is een uitvraag voor prestatieafspraken gedaan aan de drie grote woningcorporaties die in de gemeente werkzaam zijn. Deze uitvraag is gedaan rondom de thema’s beschikbaarheid en betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, projecten en flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en financiën. Aan de hand van deze uitvraag heeft Fien Wonen een Bod uitgebracht op basis waarvan prestatieafspraken tussen de gemeente, woningcorporatie en de huurdersvereniging. Op dit Bod heeft HBZ een gekwalificeerd advies uitgebracht dat onderdeel werd van de onderhandelingen.

Normaal maken we afspraken voor een langere periode, maar dit is een overgangsjaar. Nu zijn er nog prestatieafspraken gemaakt voor de voormalige woongebieden van Leerdam, Vianen en Zederik. Deze afspraken gelden nog voor het voormalige Zederik en zijn de laatste als zodanig. De volgende afspraken gaan het gehele gebied van Vijfheerenlanden betreffen. Er komen dan afspraken met gemeente Vijfheerenlanden, de drie sociale woningcorporaties en de drie huurdersorganisaties (de Vijfheerenhuurders).

Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan een nieuwe Woonvisie voor Vijfheerenlanden, waarvoor diverse inspraakmogelijkheden zijn georganiseerd en waar HBZ ook steeds actief aan deel nam. De Woonvisie zal medio 2020 in de gemeenteraad worden behandeld waarop ook zienswijzen worden ingediend en inspraak mogelijk is. Als de Woonvisie van kracht is zullen de prestatieafspraken voor het gehele gebied van Vijfheerenlanden gaan gelden.

Documenten

 

Aandachtspunten voor de toekomst

Tijdens de ondertekening dit van prestatiecontract heeft HBZ alvast aandacht gevraagd voor een aantel toekomstige zaken, zoals:

  1. Doorstroombeleid.
    Het is een maatschappelijk doel om de juiste huurders in de juiste woningen te huisvesten. Het kan zijn dat een woning die vroeger heel geschikt was nu veel te groot en onpraktisch is geworden en ook het onderhoud van de tuin een steeds zwaardere last wordt. Daarom kan het zinvol zijn dat de vaak oudere huurders hun te grote woning verwisselen voor een comfortabeler kleine woning. Uiteraard moet die nieuwe woning goed betaalbaar blijven. En komen er daardoor weer huurwoningen vrij voor starters en gezinnen.
    De juiste hulp kan drempelverlagend zijn. Bijvoorbeeld verhuishulp en hulp bij het weer aansluiten van apparatuur en verlichting.
  2. Van het gas af.
    Er zal een tijd komen dat de gemeente besluit om woonwijken van het gas af te halen en dat men moet overschakelen op andere energiebronnen zoals elektriciteit en waterstof. De technische installaties in de huurwoningen zullen door Fien Wonen worden aangepast, zoals een Perilex stopcontact voor het kooktoestel. Maar de huurder zal ook over een elektrisch kooktoestel en wellicht ook de bijbehorende pannen moeten beschikken. Dit kan voor sommige huurders een bijna onoverkomelijke drempel zijn.
    Hier kan gemeente Vijfheerenlanden een helpende hand bieden. In welke vorm weten we nog niet, daar gaan ze als het zover is over onderhandelen.

 

Rol van HBZ

Het onderwerp van de prestatieafspraken is een jaarlijks terugkerend onderwerp. Het gaat daarbij niet alleen om de huurwoning zelf, maar ook over algemeen woongenot en veiligheid in de woonwijk. Hier kunnen ook huiseigenaren profijt kan hebben.
We zijn een paar avonden per jaar bezig met dit onderwerp. En dan nog het opstellen van de adviezen en dergelijke. Ook dit is mooi en interessant werk dat een huurdersorganisatie zoals HBZ vaak onzichtbaar op de achtergrond uitvoert voor u: onze medehuurder.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s