Lang leve de …….

Dit juichende artikel van wethouder Goof Bos gaat over het prestatiecontract dat Gemeente Zederik afsloot met corporatie Omnivera GWZ. De beide huurdersorganisaties, waaronder HBZ, hebben zich in diverse vergaderingen met de directeurbestuurder van de corporatie en de Raad van Commissarissen sterk gemaakt voor huurmatiging.

Wij wilden natuurlijk na alle eerdere huurverhogingen deze keer helemaal geen huurverhoging, maar dat konden we niet geheel bereiken. We hebben wel een wat eerlijker verdeling ten voordeel van degenen met een krappe beurs en een beperking  van de huurverhoging kunnen bereiken. En dat is precies een reden dat een huurdersorganisatie zoals HBZ nu zo belangrijk is.  Op de achtergrond doen wij echt veel voor onze huurders!! We worden dan wel een keer genoemd maar we hebben echt ook een aandeel in de onderstaande column van de wethouder….

————————————————

Column door wethouder Goof Bos van gemeente Zederik
Dit item is gearchiveerd op 16-12-2016.

Lang leve de Woningcorporatie

Deze week sluiten gemeente Zederik en Woningcorporatie Omnivera Goed Wonen Zederik (OGWZ) een zogenaamd ‘prestatiecontract’. Daarin zijn afspraken vastgelegd omtrent het wonen in Zederik, in het bijzonder voor de sociale huurwoningen. Ook de bewoners zelf zijn via de huurdersorganisatie bij de afspraken betrokken. Zo hoort dat ook.

De Woningcorporatie OWGZ is recent ontstaan uit een fusie tussen Goed Wonen Zederik en Omnivera, de corporatie uit Hardinxveld-Giessendam. In Zederik bezit de corporatie zo’n 1.200 woningen van de in totaal 5.000 woningen die Zederik telt.

Woningwet
Met de komst van de Woningwet van minister Blok is de rol van woningcorporaties praktisch beperkt tot huisvesting in sociale huurwoningen. Dat zijn woningen met een maximale huur tot bijna € 700,- per maand. Gelukkig heeft de corporatie OGWZ ook in Zederik veel woningen met een lagere huur. Dat is belangrijk omdat sociale huurwoningen primair zijn bestemd voor bewoners met een huishoudinkomen van minder dan circa € 36.000,- .

Prestatiecontract
In het prestatiecontract zijn afspraken gemaakt over beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en niet te vergeten duurzaamheid.

Wie een sociale huurwoning zoekt in Zederik heeft veelal binnen een jaar een woning. Dat is zonder meer gunstig. Wie specifiek in een bepaalde kern van Zederik wil wonen moet soms langer wachten. Beschikbaarheid houdt ook geschiktheid in. Met het oog op de vergrijzing wordt speciale aandacht gegeven aan de huisvesting van senioren. Nog dit jaar worden de woonwensen van senioren en minder validen in beeld gebracht. Vooruitlopend daarop wordt tevens een pilot woningaanpassing uitgevoerd.

De huren gaan in 2016 met minder dan 1% omhoog. Betaalbaarheid wordt echter ook bepaald door de energiekosten. De corporatie wil de woonlasten zo laag mogelijk houden. OGWZ investeert de komende jaren dan ook in energiezuinigheid van haar woningbezit zonder dat de huur voor zittende huurders extra wordt verhoogd. Daarnaast zet de corporatie in op verduurzaming. Zo gaan duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand!

Huisvesting
De corporatie vervult een sleutelrol bij de huisvesting van vluchtelingen. Ca 10% van de vrijkomende woningen wordt aan statushouders toegewezen. De gemeente zorgt samen met tal van organisaties en vrijwilligers voor een passende begeleiding. Zo worden mensen die van huis en haard zijn verdreven fatsoenlijk opgevangen in onze Zederikse gemeenschap.

Goede samenwerking
De corporaties zijn onmisbaar voor een goede huisvesting van miljoenen Nederlanders en duizenden vluchtelingen. Uitwassen daargelaten vervullen zij hun taak met grote toewijding.

De gemeente Zederik waardeert de goede samenwerking met Omnivera Goed Wonen Zederik. Ondanks de verhuurdersheffing en andere extra lasten blijft de corporatie investeren in betaalbare en geschikte woningen in een aangename leefomgeving. Met duurzaamheid hoog in het vaandel. Van belang voor alle inwoners!

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s