Uw reactie op de huurverhoging

Huurtoeslag_001Ieder jaar wordt de huurprijs van uw woning opnieuw vastgesteld. Dat is landelijk bepaald voor de sociale woningbouw. Dat zijn ruim 90% van de huurwoningen van Fien Wonen.

De huurverhoging die een huurder krijgt is persoonlijk. Dat hangt mede af van uw inkomen. Dit is te ingewikkeld om hier uit te leggen maar u vindt deze info wel weer terug op onze website, onder andere in het menu [Naslag] en [Nieuws].

Als u vindt dat de huurverhoging niet klopt of als u problemen hebt met het betalen van de huur neemt u contact op met Fien Wonen:

HBZ kan en wil niets doen als u niet eerst op de juiste manier zelf contact heeft gezocht met Fien Wonen. Het huren van een woning is immers primair een zaak tussen de huurder en de woningcorporatie. Fien Wonen heeft meerdere malen toegezegd welwillend naar u te luisteren. Eventueel moet u uw bezwaar financieel onderbouwen.

Als blijkt dat u naar uw mening alle stappen hebt doorlopen en u meent dat u niet voldoende bent gehoord komt de huurdersorganisatie in beeld. En dat zijn wij. Een huurdersorganisatie is formeel bedoeld om de collectieve belangen: de gezamenlijk belangen van alle huurders. Maar soms kunnen wij daar van afwijken en dat doen we dan ook wel als dat nodig is. Wij verzamelen alle ons bekende feiten en brengen dat in bij Fien Wonen, meestal zonder uw persoonlijke gegevens. Op deze manier peilen wij of het proces van de huurverhoging juist en sociaal verloopt.

U kunt ons een e-mail zenden als u dat gemakkelijker vindt, maar ook onderstaand formulier invullen. Wij zijn vrijwilligers en reageren daarom niet altijd direct. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om.