Ledenraadpleging huurverhoging 2020

Deze ledenraadpleging geldt voor Huurders Belang Zederik en voor Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam.

Ons advies is inmiddels verstrekt aan Fien Wonen. U kunt nog wel reageren, wellicht kunnen we uw reactie alsnog gebruiken.

Inleiding

Zie ons bijbehorende nieuwsitem met meer informatie.

Jaarlijks worden de huren van de sociale huurwoningen door Fien Wonen aangepast. HBZ probeert natuurlijk steeds deze jaarlijkse huurverhoging met name voor de lagere inkomens zeer beperkt te houden! Maar ook de erg hoge huurverhoging voor de hogere doelgroep baart ons zorgen. Geef daarom voor 14-03-2020 uw mening.

Voorstel Fien Wonen voor de huurverhoging per 01-07-2020 in Vijfheerenlanden en Hardinxveld-Giessendam

We komen dan uit op het volgende voorstel voor huurverhoging (na advies van de huurdersraden wordt de definitieve huurverhoging bepaald):

 1. We stellen voor de huur richting toewijzingscategorie te brengen. We doen dit op een manier waarmee we rechtvaardigheid nastreven en de lasten gelijk proberen te verdelen.
 2. Dit leidt tot de volgende verdeling:
  a. Huurverhoging van 0 tot 2,5% van woningen, waarvan de huidige contract-huur vlak onder, op of boven de toewijzingscategorie ligt (ruim 450 woningen).
  b. Huurverhoging van 2,6% (inflatie) voor DAEB-woningen, waarvan de contract-huur onder streefhuur ligt (tot ongeveer € 100,- onder de toewijzingscategorie). Dit betreft bijna 800 woningen.
  c. Huurverhoging van 3,6% (inflatie + 1 %). voor DAEB-woningen, waarvan de contract-huur ruim onder de toewijzingscategorie ligt (ongeveer
  € 100,- tot € 150,- onder streefhuur). Dit betreft ruim 900 woningen.
  d. Huurverhoging van 5,1% (de wettelijk maximale norm) voor DAEB-woningen, waarvan de contract-huur ver onder toewijzingscategorie ligt (meer dan
  € 150,- onder de toewijzingscategorie). Dit betreft ongeveer 500 woningen.
 3. Huurverhoging van 2,6% (inflatie) voor woningen die zijn gelabeld voor de doelgroep onder 23 jaar.
 4. Huurverhoging van 2,6% (inflatie) voor de woningen met een vrije sector huurcontract.
 5. Inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6% (wettelijk maximum) voor huishoudens waarbij het inkomen boven de – wettelijk vastgestelde – inkomensgrens van de sociale doelgroep ligt
  (>€ 43.574,-). We streven ‘redelijkheid’ na over de huurprijs voor mensen met een hoger inkomen, we gaan niet ‘eindeloos’ verhogen. Voor dit jaar zien we dat de ruimte voor verhoging er nog wel is.
 6. Huurverhoging 0 % voor de projectwoningen aan de Sluisweg en Fredrikstraat in Hardinxveld-Giessendam (deze woningen worden gesloopt).
 7. Huurverhoging 4,1% voor standplaatsen.
 8. Huurverhoging 2,6% voor garages en parkeerplaatsen.

Uitwerking van deze voorgestelde huurverhoging zorgt er voor dat huren meer in balans komen met de nagestreefde voorraad.

Geef uw mening:

Bent u huurder van Fien Wonen in Vijfheerenlanden?
Wat vindt u? Wat moeten wij volgens u redelijkerwijs adviseren aan Fien Wonen? Als het kan een mening per bovenstaand punt (1 – 8) noemen waar u een mening over heeft. U heeft tot 14-03-2020 de tijd om te reageren.

Als u op [Verzenden] klikt is uw bijdrage niet zichtbaar voor anderen. Alleen de webmaster van HBZ kan de ingevoerde meningen verwerken. Wij gaan vertrouwelijk met uw mening om.