Huurders- en bewoners Belang Zederik en Huurdersraad Omnivera hebben het voornemen om één Huurdersraad te vormen

Vanavond hebben we weer een gezamenlijke vergadering gehad met Huurdersraad Omnivera. Nu de corporaties Goed Wonen Zederik en Omnivera per 01-07-2015 gaan fuseren en wij als huurdersorganisaties alweer een jaar goed gezamenlijk optrekken in dit fusieproces hebben ons de vragen gesteld:

  • Gaan wij als huurdersvertegenwoordigers ook samen verder of blijven wij apart functioneren?
  • Worden we dan een stichting of blijven we een vereniging?

Wij hebben 15-07-2015 in onze gezamelijke vergadering een unaniem besluit genomen om als gezamenlijke verder te gaan en hebben bijna unaniem de intentie uitgesproken om dit als stichting te doen. Wij zijn als HBZ nu nog een vereniging en gaan dit besluit natuurlijk na de zomervakantie in een algemene ledenvergadering aan onze leden voorleggen. Als we verder gaan als stichting wordt de vereniging tijdens deze algemene ledenvergadering opgeheven.

Door één huurdersorganisatie te vormen met waarborgen voor de belangen van de bewoners uit Zederik en Hardinxveld-Giessendam staan we sterker als uw belangenorganisatie naar de corporatie en gemeenten. De onderlinge deskundigheden worden gebundeld. Naar alle betrokkenen vormen we nu één aanspreekpunt en belangenorganisatie. Wij staan als één grote organisatie sterker naar corporatie en gemeenten en andere instanties toe. We worden eventueel niet ‘uit elkaar gespeeld’.

Wij hebben als huurdersorganisatie de laatste jaren veel gedaan om ons professioneel te kunnen opstellen naar bijvoorbeeld de corporatie(s) en gemeente(n). We hebben ons waar nodig geschoold en hebben onze deskundigheden verdeeld in werkgroepen. Ieder bestuurslid heeft zijn/haar eigen achtergrond met zijn/haar eigen deskundigheden. Ook is niet ieder bestuurslid wegens werkzaamheden altijd overdag beschikbaar. Het is en blijft vrijwilligerswerk met veel eigen inzet en dat is het handig om daar slim en efficiënt mee om te gaan.

Er is nog veel te doen. De statuten van Huurders- en bewoners Belang Zederik (HBZ) en die van Huurdersraad Omnivera (HRO) worden vergeleken en samengevoegd om een manier die voor onze huurders het beste is. Want daar zijn we voor.

Ook hebben wij beiden een samenwerkingsovereenkomst met de corporaties. Ook deze moeten opnieuw worden bezien en in elkaar worden geschoven.

Nu de juridische fusie van de corporaties Goed Wonen Zederik en Omnivera per 01-07-2015 officieel door het Ministerie is goed gekeurd is er nog veel werk te verrichten. Veel punten/afspraken die we in onze Zienswijze hebben neergelegd moeten nader worden uitgewerkt. Maar dan moet er eerst ook weer een nieuwe directeurbestuurder zijn. Op dit moment is de sollicitatieprocedure in volle gang en ook daar hebben wij als huurdersorganisatie een adviserende rol in. Met de nieuwe directeurbestuurder en zijn/haar staf hopen wij op een goede en constructieve samenwerking, zoals we deze de laatste jaren hadden.

Op dit moment kosten HBZ en HRO de huurders geen extra geld: we worden beiden bekostigd vanuit de corporaties. Ook dit moet natuurlijk zo blijven. Daarbij moeten de huurders alle mogelijkheden tot inspraak behouden. Wij willen als nieuwe Huurdersraad zo transparant mogelijk zijn en blijven. We waren dit al lang, u kunt bijvoorbeeld de notulen van onze vergaderingen terug vinden op onze websites. Wij willen optimale bereikbaarheid houden en de beide gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Zederik optimaal blijven vertegenwoordigen.

De websites gaan samengevoegd worden wat inhoudt dat deze website www.huurdersbelangzederik.nl gaan verdwijnen en onderdeel gaat uitmaken van www.huurdersraad.com. Ook Facebook en Twitter worden samengevoegd. Als we samen gaan, dan doen we het ook echt!

Natuurlijk hebben we ook een nieuw logo nodig. Heeft u een leuk idee?

Kortom, nog veel werk aan de winkel. We houden u op de hoogte, ook van de andere ontwikkelingen.

Hoe is uw mening? Uw reacties zijn welkom

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s