Functieprofiel – Secretaris

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.
We verwachten van niemand dat hij/zij een professional is. Iedereen wordt goed begeleid en ingewerkt.

Wat doet een secretaris?

  • De secretaris doet de verslaglegging en/of maakt de notulen van de onderlinge vergaderingen van HBZ;
  • De secretaris stelt in overleg met de voorzitter, de agenda op voor de onderlinge vergaderingen van HBZ. De voorzitter dit ook doen;
  • De secretaris reserveert de locatie, de catering en eventueel audiovisuele hulpmiddelen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook maakt de secretaris hiervoor het jaarverslag en verzamelt de vergaderstukken;
  • De secretaris is de contactpersoon voor de inkomende post en samen met de webmaster de contactpersoon voor de inkomende e-mails;
  • Daarnaast verzorgt de secretaris de uitgaande post richting de woningcorporatie  en archiveert hij/zij (samen met de webmaster) de officiële stukken.

Je hoeft niet alles in één keer te kunnen, we kunnen het langzaam opbouwen en begeleiden. Niemand staat ergens alleen voor of wordt ‘in het diepe gegooid’.

Wil je meer vrijblijvende info: vul alsjeblieft het contactformulier in of bel met één van onze bestuursleden.