RegioAtlas

De digitale RegioAltas brengt in kaart welke samenwerkingsverbanden er in uw regio en gemeente  zijn wat betreft jeugdzorg en vele andere zaken.

Welke samenwerkingsverbanden zijn voor ú interessant?
De RegioAtlas laat zien welke regionale samenwerkingsverbanden er op de diverse beleidsterreinen zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden. Zo kunnen gebruikers interactieve regiokaarten van Nederland maken op basis van juist die thema’s die voor hen interessant zijn. Bijvoorbeeld de jeugdzorg, AWBZ, arbeidsmarkt, veiligheid of de Regionale Uitvoeringsdiensten. Zo kan iedere  gebruiker zijn eigen analyses maken en die gemakkelijk delen met collega’s en partners.

Klik hier voor de informatie over de gemeente Vijfheerenlanden.