Functieprofiel – Penningmeester

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.
We verwachten van niemand dat hij/zij een professional is. Iedereen wordt goed begeleid en ingewerkt.

Wat doet een penningmeester?

  • Het opstellen van een begroting voor het (komend) kalenderjaar. De begroting is de basis voor het overleg met de corporatie voor het verkrijgen van de financiële middelen. De begroting is gebaseerd op inschatting van de penningmeester en, in overleg met bestuursleden van HBZ, ervaring van voorgaande jaren;
  • Gedurende het jaar is het van belang om declaraties (tijdig) uit te betalen en het budget te bewaken. Periodiek bijwerken van de realisatie in relatie tot de begroting en dit binnen HBZ te bespreken;
  • Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) is het van belang om de leden van de kascommissie in te lichten en tijdig kascontrole uit te laten voeren. Voor de kascontrole is het van belang om financieel overzicht gereed te hebben, inclusief alle onderliggende declaraties en aansluiting naar banksaldo. Tijdens de ALV doet de penningmeester verslag van de realisatie over het boekjaar en licht eventuele afwijkingen of bijzonderheden toe;
  • De realisatie wordt tevens gedeeld met de woningcorporatie, waar desgewenst een toelichting gegeven wordt;
  • Het uitvoeren van de financiële functie is relatief beperkt. De voornaamste tijdsbesteding zit in de vergaderingen inzake de onderwerpen die van belang zijn voor HBZ en woningcorporatie.

Je hoeft niet alles in één keer te kunnen, we kunnen het langzaam opbouwen en begeleiden. Niemand staat ergens alleen voor of wordt ‘in het diepe gegooid’.

Wil je meer vrijblijvende info: vul alsjeblieft het contactformulier in of bel met één van onze bestuursleden.