AVG

AVGSinds 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de AVG is uw privacy beter beschermd. Ook een vereniging als HBZ valt onder deze Europese regelgeving.

Uw persoonsgegevens mogen alleen na uw toestemming worden gebruikt. U dient te weten aan wie u deze gegevens verstrekt en voor welk doel deze gegevens worden gebuikt. Het moet ook gemakkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken.

Persoonsgegevens voor HBZ kunnen zijn: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. HBZ gebruikt geen gegevens zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, Burger Service Nummer. HBZ gebruikt uitsluitend de gegevens die nodig zijn om met u te communiceren.

De woningcorporatie Fien Wonen verstrekt geen persoonsgegevens van hun huurders aan HBZ of andere partijen. Wij ontvangen alleen de adressen van de woningen, zonder de gegevens van de huurder(s). Dit geldt ook andersom: wij verstrekken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan Fien Wonen of andere organisaties.

Er geldt tevens dataportabiliteit. Dat houdt in dat u recht heeft om de gegevens die wij van u hebben opgeslagen in een standaardformaat te ontvangen. Zo heeft u daar controle op. De overheid controleert ons. Ook heeft u het recht om te worden vergeten. Als uw gegevens zijn verwijderd moeten deze gegevens daadwerkelijk in alle systemen zijn verwijderd.

Volgens de AVG moet bekend zijn welke functionarissen/personen bij uw gegevens kunnen. Dat is bij HBZ uitsluitend het dagelijks bestuur, met assistentie van de webmaster de de veiligheid van de gegevens bewaakt. Dit houdt voor HBZ in dat alle persoonsgegevens in een aantoonbaar beveiligde en gecertificeerde omgeving zijn opgeslagen. De gegevens van onze leden bevinden zich niet op computers of andere apparaten van de bestuurders.

Vragen over AVG kunt u stellen via onze e-mail: HBZederik@gmail.com