Visie op wonen

Persbericht corporaties Vijfheerenlanden, 15-06-2017

Corporaties presenteren visieopwonen5hl.nl voor Vijfheerenlanden

De corporaties LEKSTEDEwonen, KleurrijkWonen en Omnivera GWZ hebben de handen ineen geslagen. Alledrie zijn we straks werkzaam in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Om te komen tot een integrale woonvisie en daarbij passende prestatieafspraken tussen de nieuwe gemeente, alle huurders en ons, hebben wij de website www.visieopwonen5hl.nl gemaakt.

Het doel is om middels de website kennis te delen en uit te wisselen voordat de herindeling een feit is. Zo zijn we straks goed voorbereid. Als drie corporaties die werkzaam zijn in de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden, streven wij naar samenwerking. Samen met gemeenten en huurders zijn wij verantwoordelijk voor een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en kernen. Daarom zijn wij nu al actief met elkaar in gesprek over onze visies op deelgebieden binnen de nieuwe gemeente. Ook onze huurdersverenigingen zijn al met elkaar in gesprek en ook zij hebben al een gezamenlijke website gemaakt www.vijfheerenhuurders.info.

www.visieopwonen5hl.nl heeft tot doel u optimaal te informeren en u uit te nodigen om, samen met ons en alle huurders, te werken aan een gezamenlijke integrale woonvisie. De website is sinds vandaag online.