Wetsvoorstel inkomensgrenzen sociale huur

Minister Kasja Ollongren (D66) heeft heeft 03-07-2020 een wetsvoorstel ingediend dat niet goed voor ons als huurders kan uitpakken. Het is nog een voorstel en moet nog in de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden behandeld maar er zullen na politiek gesteggel vol partijbelangen genoeg onprettige zaken overblijven

Lees het onderstaand artikel van De Woonbond.

Fien Wonen en de huurdersorganisaties HBZ en HRHG starten 21-07-2020 met een serie sessies om het huurbeleid van de komende jaren vast te stellen. Wij willen de laatste ontwikkelingen hier nadrukkelijk in betrekken en houden u via nieuwsbrieven en de website op de hoogte als er iets te melden valt.

Lees verder

Enquête glasfonds

Het is gebleken dat de woningen van Fien Wonen in het voormalige Zederik geen glasverzekering hebben. Met uitzondering van wat oudere huurwoningen in Lexmond en een paar appartementencomplexen. De meeste huurders zullen hebben aangenomen Fien Wonen een glasverzekering heeft dat dit in de huur zat verwerkt. Dat is niet zo en bij veel andere corporaties ook niet. Er is wel een opstalverzekering maar die dekt geen glasschade.
.
HBZ heeft lang aan de bel getrokken. Eerst leek het geregeld te zijn maar dit bleek achteraf niet mogelijk. Fien Wonen heeft nu een GLASFONDS in het leven geroepen. Dat is een pot waar geld in wordt gestopt en dit is veel voordeliger dan een collectieve verzekering of een eigen verzekering. HBZ staat hier in beginsel positief tegenover want dit blijkt het maximaal haalbare. Dit vrijwillige glasfonds gaat €1,10 netto per maand kosten. Dit bedrag valt buiten de huur en wordt niet met de huurverhoging mee verhoogd. Als Fien Wonen dit bedrag wilt aanpassen moeten wij instemmen.
.
Fien Wonen zal de huurders natuurlijk netjes per brief informeren als de huurdersraden hebben geadviseerd.
.
Wij hebben een enquête gemaakt. Wilt u deze a.u.b. invullen? Dan weten wij hoe u erover denkt.
.
Klik dan op deze hyperlink: https://forms.gle/DsJc43xgkYpJuk1C9
.
Dit is huurdersparticipatie bij uitstek. Denk en beslis met ons mee!!