Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties ondertekenen prestatieafspraken

In de eerdere nieuwsitems kon u lezen dat het opstellen van de prestatieafspraken niet geheel vanzelf ging. De besprekingen met de gemeente Vijfheerenlanden en de woningcorporaties verliepen aanvankelijk goed, maar het was ook nodig een overleg door ons te schorsen. Na die schorsing, die een schokeffect had, verliepen de besprekingen weer goed. Dit heeft geleid … Lees verder Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties ondertekenen prestatieafspraken

Prestatieafspraken 2021

Persbericht, 07-12-2020 Prestatieafspraken 2021 gemeente Vijfheerenlanden, woningcorporaties en huurdersorganisaties Op 7 december 2020 heeft de ondertekening van de prestatieafspraken over het onderwerp ‘Wonen’ voor het jaar 2021 plaatsgevonden. De prestatieafspraken gaan over de volgende belangrijke thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid, participatie en projecten.

Persbericht – Prestatieafspraken 2020

Prestatieafspraken tussen gemeente Vijfheerenlanden, Fien Wonen en Huurders Belang Zederik 2020 vastgelegd Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder van Fien Wonen, wethouder Marcel Verweij van de gemeente Vijfheerenlanden, en bestuursvoorzitter Leo Smit van Huurders Belang Zederik ondertekenden vandaag de prestatieafspraken voor 2020.

Persbericht – Prestatieafspraken 2019-2013

Persbericht, 12 december 2018 Prestatieafspraken tussen gemeente Zederik, Huurders- en bewoners Belang Zederik en Fien Wonen voor 2019 – 2023 Wethouder Maks van Middelkoop van de gemeente Zederik, bestuursvoorzitter Leo Smit van Huurders- en bewoners Belang Zederik (HBZ) en directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Fien Wonen ondertekenden vandaag de Prestatieafspraken 2019 – 2023.

Nieuwe prestatieafspraken getekend met gemeente Zederik, Huurders- en bewoners Belang Zederik en Omnivera GWZ

Vandaag (12-12-2017) zijn de nieuwe prestatieafspraken 2018-2022 getekend met de belanghebbende partijen: woningcorporatie Omnivera-GWZ: directeur-bestuurder E. ter Borg Huurders- en bewoners Belang Zederik: voorzitter L. Smit gemeente Zederik: wethouder M. Middelkoop

Nieuwe prestatieafspraken gemeente Zederik, Huurders- en bewoners Belang Zederik en Omnivera GWZ

Vorige week ondertekenden wethouder Goof Bos, Arie Stravers, voorzitter van Huurders- en bewoners Belang Zederik, en Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder van Omnivera GWZ, de Prestatieafspraken 2017-2021.

Omnivera GWZ tekent prestatieafspraken met huurders en gemeenten

Persbericht 14-06-2016 HARDINXVELD-GIESSENDAM/ZEDERIK Samen met beide huurdersorganisaties heeft Omnivera GWZ de prestatieafspraken 2016-2020 getekend met de gemeenten Zederik en Hardinxveld-Giessendam. Met huurders en gemeenten is een aantal onderwerpen besproken en zijn afspraken gemaakt,  zoals bijvoorbeeld over het huurbeleid, de volkshuisvestelijke opgave, speciale doelgroepen en duurzaamheid.

Ongewenste verkoop van goede huurwoningen door Fien Wonen

Helaas wordt alweer een goede sociale huurwoning aan de Gregoriuslaan 3 te Lexmond verkocht. Dit is een woning die ooit door Goed Wonen Zederik onder voorwaarden verkocht om geld te genereren waarmee onder andere het eigen kantoor in Lexmond luxe is opgepimpt. Dit kantoor is inmiddels verkocht. Er kunnen pas sociale huurwoningen worden gebouwd als … Lees verder Ongewenste verkoop van goede huurwoningen door Fien Wonen

Huurakkoord: huurverlaging, verduurzaming en een grotere sociale sector

Woonbond, 30-06-2022 De afgelopen maanden is er door de Woonbond samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van corporaties) en gemeenten (VNG) onderhandeld over de Nationale Prestatieafspraken. De afspraken gaan over de prestaties die corporaties gaan leveren in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Vandaag zijn de afspraken getekend.